Ngày 07/03/2020, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội cổ đông thường niên BIDV năm 2020 thông qua nhiều nội dung quan trọng như Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020; Kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát 2019 và trọng tâm hoạt động 2020; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022,…

Những kết quả tích cực năm 2019

Với phương châm hoạt động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả - Bứt phá”, năm 2019, BIDV đã hoàn thành cơ bản, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: quy mô, chất lượng, cơ cấu, hiệu quả, năng lực tài chính, phát triển thể chế, nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo đời sống cho người lao động; trách nhiệm phát triển kinh tế xã hội đất nước; trách nhiệm với cộng đồng...

Cụ thể, tổng tài sản BIDV đạt 1.489.957 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với năm 2018, tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam. Nguồn vốn huy động đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo cân đối an toàn, hiệu quả; tổng nguồn vốn huy động năm 2019 đạt 1.374.765 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với năm 2018. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.325.737 tỷ đồng; trong đó, dư nợ tín dụng đạt 1.134.503 tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với năm 2018, chiếm 13,8% thị phần tín dụng toàn ngành.

Về hiệu quả hoạt động, thu dịch vụ ròng của BIDV đạt 6.038 tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với năm 2018, trong đó ghi nhận mức tăng tốt từ các dòng dịch vụ bán lẻ, ngân hàng hiện đại như thu dịch vụ thẻ, dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng điện tử… Năm 2019, BIDV có chênh lệch thu chi tiếp tục dẫn đầu khối ngân hàng thương mại, đạt 30.864 tỷ đồng, tăng trưởng 9,3% so với năm trước; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống đạt 10.732 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; ROA đạt 0,6%, ROE đạt 13,7%... BIDV thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, năm 2019 nộp 8.550 tỷ đồng; đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông, thực hiện chi trả cổ tức 2 năm 2017-2018 bằng tiền mặt với tổng giá trị 4.560 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả đạt 7%/năm.

Năm 2019 với việc chính thức hoàn tất thương vụ hợp tác với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (KEB Hana Bank), BIDV đã tăng quy mô vốn điều lệ lên 40.220 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong khối ngân hàng ở Việt Nam. BIDV cũng được Ngân hàng Nhà nước công nhận đạt chuẩn Basell II trước thời hạn (áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN kể từ ngày 01/12/2019).

Đến cuối năm 2019, thị giá cổ phiếu BID tăng trưởng 42,5% so với đầu năm; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại BIDV tăng lên 18,03%. Giá trị vốn hóa thị trường của BID cuối năm 2019 đạt 186.000 tỷ đồng, đứng thứ 6 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của BIDV.

Các chỉ tiêu và trọng tâm năm 2020

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19; trong đó hoạt động ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng cũng chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, trên tinh thần quán triệt định hướng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, toàn hệ thống BIDV vẫn nêu cao quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Xác định rõ năm 2020 là có ý nghĩa quan trọng: năm hoàn thành Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo tinh thần Nghị quyết 42 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm đầu thực hiện chiến lược phát triển đến 2025 và tầm nhìn đến 2030,.. toàn hệ thống BIDV sẽ triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, biện pháp thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, gia tăng chất lượng hoạt động, hiệu quả kinh doanh; tạo điều kiện và phục vụ tốt mọi nhu cầu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế.

Đại hội nhất trí với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của BIDV, cụ thể: Tăng trưởng huy động vốn phù hợp với sử dụng vốn, dự kiến tăng trưởng 9%; Tín dụng tăng trưởng theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay là 9%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 12.500 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 1,7%; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 7%.

BIDV cũng sẽ duy trì tăng trưởng bền vững, có chất lượng; củng cố vị trí dẫn đầu trên các phân khúc thị trường chủ đạo, chú trọng khách hàng bán lẻ, khách hàng SME; triển khai mạnh mẽ chiến lược ngân hàng số, phát triển kênh bán hàng điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh mô hình kinh doanh đa dịch vụ, nâng cao năng lực quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế...

Để nâng cao năng lực quản trị hệ thống, Đại hội đã thống nhất cao bầu ông Lê Kim Hòa - Phó Tổng Giám đốc BIDV và ông Trần Xuân Hoàng - Phó Tổng Giám đốc BIDV giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017-2022. Với sự bổ sung này, Hội đồng quản trị BIDV gồm có 10 thành viên, trong đó có 1 thành viên là người nước ngoài.

 

Trong ảnh: Đại diện NHNN và Ban Lãnh đạo BIDV tặng hoa chúc mừng 2 thành viên mới của Hội đồng quản trị BIDV

 

Chi tiết xin liên hệ:

Ban Truyền thông và Thương hiệu - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Điện thoại: 024. 22205256; Fax: 024. 22200399 - Website: www.bidv.com.vn

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}