THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

Tên tổ chức được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt;

Địa chỉ: Tầng 1, nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai BàTrưng, Hà Nội.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 86;

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không;

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn): Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}