Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài hệ thống BIDV quan tâm về việc bán đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

1.1. Lô 1: 01 máy đào bánh lốp hiệu Volvo EW 145B, biển số đăng ký 21LA-0174; Số khung: EW145V10196; Số máy: 01015527; Màu: Vàng; Nước sản xuất: Hàn Quốc; Năm sản xuất: 2005;

1.2. Lô 2: 01 Sơmi rơ moóc CIMC, biển số đăng ký 21R-001.73; Số khung: LJRT11383GK0W1013; Màu: Trắng; Nước sản xuất: Trung Quốc; Năm sản xuất: 2016;

2. Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Tiền mua hồ sơ; Phí dịch vụ chuyển, trả tiền đặt trước:

2.1. Giá khởi điểm:

- Lô 1: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

- Lô 2: 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng).

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá của tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác. Các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do người mua được tài sản nộp theo quy định của pháp luật.      

2.2. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Thành tiền là:

- Lô 1: 90.000.000 đồng/01 hồ sơ (Chín mươi triệu đồng/01 hồ sơ).

- Lô 2: 28.000.000 đồng/01 hồ sơ (Hai mươi tám triệu đồng/01 hồ sơ).

2.3. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô tài sản (Hai trăm nghìn đồng/01 hồ sơ/01 lô tài sản).

2.4. Phí dịch vụ chuyển, trả tiền đặt trước:

- Lô 1: 36.000 đồng/01 hồ sơ (Ba mươi sáu nghìn đồng/01 hồ sơ).

- Lô 2: 22.000 đồng/01 hồ sơ (Hai mươi hai nghìn đồng/01 hồ sơ).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, bỏ phiếu trả giá:

3.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024 trong giờ làm việc hành chính tại nơi có tài sản - Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (đối với máy đào bánh lốp hiệu Volvo EW 145B) và Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (đối với Sơmi Rơ moóc CIMC).

3.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 10/5/2024 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 24/5/2024 trong giờ, ngày làm việc hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Hà Giang.

4. Thời gian, địa điểm, nộp tiền đặt trước; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/5/2024 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 24/5/2024..

4.2. Địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm (Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - Số tài khoản 120000084825 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang).

4.3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá tài sản là cá nhân, đại diện tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tự nguyện đăng ký tham gia và chấp nhận mua tài sản đấu giá ít nhất bằng giá khởi điểm trở lên;

- Không thuộc những đối tượng quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016;

- Trường hợp tài sản đấu giá yêu cầu của pháp luật phải có điều kiện thì Người tham gia đấu giá tài sản phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu đó bằng văn bản trước khi kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá.

4.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm), Bản sao CMND hoặc CCCD (còn thời hạn sử dụng - đối với cá nhân) và Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức), Nộp tiền đặt trước, Bản sao y chứng từ nộp tiền đặt trước hoặc bảo lãnh của ngân hàng, phí dịch vụ chuyển, trả tiền đặt trước và các giấy tờ liên quan (nếu có). Trường hợp các văn bản nêu trên không có chứng thực thì xuất trình bản chính để thực hiện đối chiếu;

- Trường hợp người tham gia đấu giá được uỷ quyền: Phải nộp văn bản uỷ quyền hợp pháp (đối với cá nhân ủy quyền cho cá nhân hoặc đối với tổ chức ủy quyền cho cá nhân không thuộc tổ chức mình thì nộp Hợp đồng uỷ quyền công chứng; Đối với tổ chức ủy quyền cho cá nhân thuộc tổ chức mình thì có thể nộp giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó), Bản sao CMND hoặc Thẻ CCCD của người uỷ quyền và người được uỷ quyền. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá thì phải có giấy giới thiệu hoặc các giấy tờ khác chứng minh.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 27/5/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang; Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang (Công bố giá từ lô số 1 đến lô số 2).

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Số vòng: 01 vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

        7. Thông tin liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang; Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại: 02193.864.603 - 0913.277.889.

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang; Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, tổ 9, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Đầu mối: Phạm Thị Thanh Hiền, điện thoại: 0945.298.558.                                          

(Chi tiết tài sản bán đấu giá và các thông tin khác theo Thông báo đấu giá tài sản số 100/TB-TT ngày 10/05/2024 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang).

Trân trọng!


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}