Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Quốc (BIDV Phú Quốc) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản như sau

1. Thông tin tài sản

- Tên tài sản

+ Dư nợ gốc vay: 59.944.000.000 đồng.

+ TSBĐ là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số BU 389745, số vào sổ cấp GCN: CT 07826 do UBND Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 31/07/2015.

- Mô tả tài sản: Diện tích: 64.158,5 m2 ; Loại đất : Đất nông nghiệp khác; Thời hạn sử dụng: Đến ngày 14/02/2065; Số thửa: 71, 72 ; TBĐ: 3. Nguồn gốc đất : Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Địa chỉ tài sản: QSDĐ tọa lạc tại Ấp Suối Cát - xã Cửa Dương - Thành phố Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang.

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Phú Quốc phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Quốc, Phòng QLRR, Địa chỉ: tầng 3 Số 196 Nguyễn Trung Trực – Khu Phố 11 – Phường Dương Đông – Thành phố Phú Quốc – Tỉnh Kiên Giang – Việt Nam

- Đầu mối liên hệ: Ông: Trần Văn Long (Email: longtv4@bidv.com.vn; SĐT: 0913153025).

4. Tiêu chí lựa chọn

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Phú Quốc sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Phú Quốc không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}