Cho vay khác

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Đáp ứng đa dạng nhu cầu vay vốn

Đáp ứng tối đa nhu cầu vốn theo từng khâu của hoạt động sản xuất kinh doanh

Ưu đãi lãi suất

Áp dụng chương trình lãi suất cho vay ưu đãi nhất của BIDV theo từng thời kỳ

Phí dịch vụ

Ưu đãi phí dịch vụ

THÔNG TIN CHÍNH

 • Phương thức cho vay
  Theo các quy định của BIDV từng thời kỳ.

LỢI ÍCH

  • Đáp ứng tối đa nhu cầu vốn theo từng khâu của hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Áp dụng chương trình lãi suất cho vay ưu đãi nhất của BIDV theo từng thời kỳ
  • Ưu đãi phí dịch vụ

Công cụ ước tính khoản vay

1Thu nhập hàng tháng của tôi là VND/tháng

2Chi tiêu hàng tháng của tôi là VND/tháng

3Kỳ hạn vay tháng

4Lãi suất %/năm

Tổng số tiền bạn có thể vay

0 VND

1Số tiền vay VND

2Kỳ hạn vay tháng

3Lãi suất %/năm

4Phương pháp tính

Số tiền trả tháng đầu

0 VND

Tổng số tiền trả nợ gốc và lãi

0 VND

Tổng số tiền trả lãi

0 VND

(*) Bảng tính chỉ mang tính tham khảo và không phải là cam kết về khoản vay của BIDV
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}