Chiết khấu miễn truy đòi Hối phiếu đòi nợ theo L/C trả chậm

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Được bổ sung vốn lưu động kịp thời

Khoản chiết khấu miễn truy đòi

Được đảm bảo rủi ro thanh toán

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  BIDV thực hiện chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩu xuất trình qua BIDV theo L/C trả chậm cho khách hàng khi nhận được xác nhận chấp nhận thanh toán của ngân hàng có nghĩa vụ thanh toán L/C.

ĐẶC ĐIỂM

  • Chiết khấu miễn truy đòi Hối phiếu đòi nợ theo L/C trả chậm dựa trên các Thỏa thuận Forfaiting với các Ngân hàng đại lý (Sau đây gọi là Chiết khấu miễn truy đòi theo L/C trả chậm): là việc BIDV mua và nhận quyền sở hữu Hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩu đã xuất trình qua BIDV theo L/C trả chậm trước khi đến hạn thanh toán từ Khách hàng khi:
  • + Đã có xác nhận chấp nhận thanh toán của Ngân hàng có nghĩa vụ thanh toán đối với Hối phiếu đòi nợ/Bộ chứng từ xuất khẩu;
  • + Ngân hàng đại lý đồng ý chiết khấu miễn truy đòi Hối phiếu đòi nợ/Bộ chứng từ xuất khẩu nói trên theo Thỏa thuận Forfaiting đã ký giữa BIDV và Ngân hàng đại lý.                      

LỢI ÍCH

  • Được bổ sung vốn lưu động kịp thời do đã được BIDV thanh toán Hối phiếu đòi nợ/bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C trả chậm trước khi đến hạn thanh toán;
  • Khoản chiết khấu miễn truy đòi không bị tính vào hạn mức tín dụng ngắn hạn của Khách hàng tại BIDV
  • Được đảm bảo rủi ro thanh toán trong trường hợp Ngân hàng có nghĩa vụ thanh toán mất khả năng thanh toán.

BIỂU MẪU

Cho vay thực hiện hợp đồng xuất khẩu

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Tài trợ vốn lưu động

Tài trợ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tài sản đảm bảo

Linh hoạt, phù hợp thực tế kinh doanh.

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ tư vấn về điều khoản hợp đồng ngoại thương, LC, các phương thức thanh toán

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  BIDV cho khách hàng vay vốn lưu động để phục vụ phương án sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu theo các Hợp đồng xuất khẩu đã ký với Đối tác nhập khẩu.
 • Tài sản đảm bảo
  Linh hoạt, nhận thế chấp bằng quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng xuất khẩu

ĐẶC ĐIỂM

  • Số tiền cho vay: Tối đa 85% giá trị hợp đồng xuất khẩu hoặc 90% giá trị LC xuất khẩu
  • Thời hạn cho vay: tối đa 9 tháng

LỢI ÍCH

  • Tài trợ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
  • Tài sản đảm bảo linh hoạt, phù hợp thực tế kinh doanh. 
  • Hỗ trợ tư vấn về điều khoản hợp đồng ngoại thương, LC, các phương thức thanh toán nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Khách hàng.

BIỂU MẪU

Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩu

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Tài trợ vốn lưu động

Tài trợ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Tài sản đảm bảo linh hoạt

Tài sản bảo đảm linh hoạt (có thể tín chấp)

Trường hợp chiết khấu miễn truy đòi

Khách hàng được đảm bảo rủi ro thanh toán; gia tăng mức vay vốn ngân hàng

Thủ tục xử lý

Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  BIDV ứng trước cho người xuất khẩu trên cơ sở xuất trình hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩu theo các hình thức LC, nhờ thu, chuyển tiền điện
 • Tài sản đảm bảo
  Linh hoạt, có thể tín chấp (trường hợp giao dịch đáp ứng 1 số điều kiện theo quy định)

ĐẶC ĐIỂM

  • Hình thức chiết khấu: Có truy đòi/ Miễn truy đòi.
  • Tỷ lệ chiết khấu: cao
  • Thời hạn chiết khấu : linh hoạt phù hợp với nhu cầu vốn của Khách hàng

LỢI ÍCH

  • Tài trợ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Tài sản bảo đảm linh hoạt (có thể tín chấp)
  • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện
  • Trường hợp chiết khấu miễn truy đòi: Khách hàng được đảm bảo rủi ro thanh toán; gia tăng mức vay vốn ngân hàng do khoản chiết khấu không bị tính vào hạn mức tín dụng tại BIDV

BIỂU MẪU

Bao thanh toán xuất khẩu

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Đảm bảo rủi ro

Hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo rủi ro tín dụng

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc quản lý và thu hồi các khoản phải thu

Ứng trước

Được ứng trước tới 98% giá trị khoản phải thu

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  Gói giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp xuất khẩu, gồm các dịch vụ: (i) Tài trợ vốn cho DN thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng xuất khẩu, (ii) bảo đảm rủi ro tín dụng nhà nhập khẩu, (iii) quản lý khoản phải thu cho doanh nghiệp, và (iv) thu hộ

ĐẶC ĐIỂM

  • Ứng trước tiền trên cơ sở giá trị (các) khoản phải thu;
  • Quản lý (các) khoản phải thu;
  • Thu hộ;
  • Bảo đảm rủi ro tín dụng cho Nhà nhập khẩu thông qua Đại lý Bao thanh toán (nếu có) 

LỢI ÍCH

  • Được ứng trước tới 98% giá trị khoản phải thu.
  • Tăng nhanh vòng quay luân chuyển vốn
  • Được bảo đảm rủi ro tín dụng nhà nhập khẩu
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc quản lý và thu hồi các khoản phải thu
  • Tạo ra lợi thế cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu khi chấp nhận phương thức thanh toán trả chậm
  • Nắm bắt khả năng tài chính, uy tín của nhà nhập khẩu

BIỂU MẪU

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}