Sản phẩm cấu trúc

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Bảo toàn vốn gốc

Trong bất kỳ tình huống nào, số vốn gốc của khách hàng đều được bảo toàn

Kỳ hạn VND

Kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên

Kỳ hạn đối với ngoại tệ

Đối với các ngoại tệ khác USD (EUR, JPY, GBP, AUD, CAD): Kỳ hạn gửi từ 1 tháng trở lên

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM

 • Giới thiệu chung:
 • Sản phẩm cấu trúc là sản phẩm tiền gửi có yếu tố phái sinh kèm theo giúp đem lại cho nhà đầu tư cơ hội kiếm được mức sinh lời cao hơn mức lãi suất tiền gửi thông thường nếu nhà đầu tư có nhận định đúng về diễn biến các chỉ số tham chiếu trên thị trường. Các yếu tố phái sinh có thể bao gồm tín dụng, lãi suất, tỷ giá hối đoái (VND, USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, NZD phù hợp với quy định pháp luật từng thời kỳ), hàng hoá… hoặc kết hợp giữa các yếu tố này.
 • Chỉ số tham chiếu lãi suất: 
 • Một cặp tỷ giá ngoại tệ/ngoại tệ trong số các cặp sau EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD, CAD/USD.
 • Kỳ hạn:
 • Đối với VND:  Kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên; 
 • Đối với các ngoại tệ khác USD (EUR, JPY, GBP, AUD, CAD): Kỳ hạn gửi từ 1 tháng trở lên

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

  • Nếu chỉ số tham chiếu biến động đúng như nhận định của khách hàng, khách hàng có thể nhận được mức lãi suất cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn và không giới hạn mức thu nhập tối đa.
  • Nếu khách hàng không rút vốn trước hạn, lợi tức đầu tư của khách hàng tại ngày đáo hạn đảm bảo lớn hơn hoặc bằng lãi suất tối thiểu
  • Trong bất kỳ tình huống nào, số vốn gốc của khách hàng đều được bảo toàn

LỢI THẾ CỦA BIDV

  • Là  ngân hàng nội địa tiên phong triển khai và cung cấp các sản phẩm phái sinh tài chính phong phú như: hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ chéo,...
  • Có thế mạnh về năng lực tài chính, quy mô hoạt động lớn và hệ thống chi nhánh rộng khắp cả nước.
  • Tích cực, năng động trên thị trường và thiết lập được mạng lưới đối tác rộng rãi.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng có nhu cầu gia tăng tỷ suất sinh lời từ khoản đầu tư tiền gửi so với mức lãi suất tiết kiệm thông thường

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

  • B1. Ký Hợp đồng khung với BIDV
  • B2. Mở tài khoản ký quỹ (nếu cần) hoặc được BIDV cấp hạn mức giao dịch
  • B3. Trao đổi nhu cầu giao dịch và chốt giá
  • B4. Ký  hợp đồng
  • B5. Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng

LIÊN HỆ

  • Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
  • Các chi nhánh BIDV trên toàn quốc.
  • Bộ phận  Phái sinh tài chính - Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  •         Địa chỉ: Tầng 17 - Tháp A - Tòa nhà Vincom City - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  •         Điện thoại: 04 - 222 06891
  •         Fax: 04 - 22200549

Hoán đổi tiền tệ chéo

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Phòng ngừa rủi ro

Phòng ngừa lãi suất hiệu quả, đặc biệt trong trung dài hạn

Chi phí

Giảm thiểu chi phí vốn hoặc chi phí cơ hội về lãi trên cơ sở nhận định tốt xu hướng thị trường

Tái cơ cấu

Tái cơ cấu dòng tiền và cân đối nguồn tài sản nợ có

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM

 • Giới thiệu chung: 
 • Hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) là giao dịch với việc trao đổi các dòng tiền trong tương lai bằng hai loại tiền tệ khác nhau giữa hai bên đối tác giao dịch. Trong giao dịch Hoán đổi tiền tệ chéo thường có việc trao đổi gốc và lãi của một đồng tiền này sang gốc và lãi của một đồng tiền khác theo tỷ giá ngoại hối giao ngay được thống nhất tại thời điểm ban đầu khi thực hiện giao dịch.
 • Chỉ số tham chiếu lãi suất: Lãi suất Libor, Euribor, Vnibor, TK12 tháng VNĐ.
 • Kỳ hạn: từ 15 ngày đến hơn 30 năm.

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

  • Phòng ngừa rủi ro lãi suất hiệu quả, đặc biệt trong trung dài hạn.
  • Giảm thiểu chi phí vốn hoặc chi phí cơ hội về lãi trên cơ sở nhận định tốt xu hướng thị trường.
  • Tái cơ cấu dòng tiền và cân đối nguồn tài sản nợ có. 

LỢI THẾ CỦA BIDV

  • Là  ngân hàng nội địa tiên phong triển khai và cung cấp các sản phẩm phái sinh tài chính phong phú như: hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ chéo,...
  • Có thế mạnh về năng lực tài chính, quy mô hoạt động lớn và hệ thống chi nhánh rộng khắp cả nước.
  • Tích cực, năng động trên thị trường và thiết lập được mạng lưới đối tác rộng rãi.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng Xuất, Nhập khẩu; Khách hàng có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh

HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

  • - Hợp đồng gốc có rủi ro về lãi suất
  • - Hợp đồng kinh tế để chứng minh nguồn thu ngoại tệ

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

  • - B1. Ký Hợp đồng khung với BIDV
  • - B2. Mở tài khoản ký quỹ (nếu cần) hoặc được BIDV cấp hạn mức giao dịch
  • - B3. Trao đổi nhu cầu giao dịch và chốt giá
  • - B4. Ký  hợp đồng
  • - B5. Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng

LIÊN HỆ

  • Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
  • Các chi nhánh BIDV trên toàn quốc.
  • Bộ phận Phái sinh tài chính - Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  •       + Địa chỉ: Tầng 17 - Tháp A - Tòa nhà Vincom City - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  •       + Điện thoại: 04 - 222 06891
  •       + Fax: 04 - 22200549

Hoán đổi lãi suất

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Phòng ngừa

Phòng ngừa rủi ro lãi suất hiệu quả, đặc biệt trong trung dài hạn

Chi phí

Giảm thiểu chi phí vốn hoặc chi phí cơ hội về lãi trên cơ sở nhận định tốt xu hướng thị trường

Tái cơ cấu

Tái cơ cấu dòng tiền và cân đối nguồn tài sản nợ có

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM

 • Giới thiệu chung: 
 • Hoán đổi lãi suất (IRS) là giao dịch trong đó các bên cam kết định kỳ thanh toán cho bên kia khoản tiền lãi tính theo một loại lãi suất thả nổi hoặc cố định bằng cùng một đồng tiền trên cùng một khoản tiền gốc danh nghĩa nhất định.
 • Chỉ số tham chiếu lãi suất: Lãi suất Libor, Euribor, Vnibor, TK12 tháng VNĐ.
 • Kỳ hạn: từ 15 ngày đến hơn 30 năm.

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

  • Phòng ngừa rủi ro lãi suất hiệu quả, đặc biệt trong trung dài hạn.
  • Giảm thiểu chi phí vốn hoặc chi phí cơ hội về lãi trên cơ sở nhận định tốt xu hướng thị trường.
  • Tái cơ cấu dòng tiền và cân đối nguồn tài sản nợ có.

LỢI THẾ CỦA BIDV

  • Là ngân hàng nội địa tiên phong triển khai và cung cấp các sản phẩm phái sinh tài chính phong phú như: hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ chéo,...
  • Có thế mạnh về năng lực tài chính, quy mô hoạt động lớn và hệ thống chi nhánh rộng khắp cả nước.
  • Tích cực, năng động trên thị trường và thiết lập được mạng lưới đối tác rộng rãi.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng có hợp đồng tín dụng ngoại tệ (USD, EUR, JPY…) tham chiếu theo lãi suất thả nổi (LIBOR, EURBOR…)

HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

  • Hợp đồng gốc có rủi ro về lãi suất

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

  • - B1. Ký Hợp đồng khung với BIDV
  • - B2. Mở tài khoản ký quỹ (nếu cần) hoặc được BIDV cấp hạn mức giao dịch
  • - B3. Trao đổi nhu cầu giao dịch và chốt giá
  • - B4. Ký  hợp đồng
  • - B5. Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng

LIÊN HỆ

  • Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
  • Các chi nhánh BIDV trên toàn quốc.
  • Bộ phận Phái sinh tài chính - Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  •       + Địa chỉ: Tầng 17 - Tháp A - Tòa nhà Vincom City - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  •       + Điện thoại: 04 - 222 06891
  •       + Fax: 04 - 22200549

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}