Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Phòng ngừa rủi ro

Phòng ngừa hiệu quả rủi ro biến động giá trong hoạt động kinh doanh hàng hóa

Chính sách ưu đãi

Chính sách ưu đãi trong gói sản phẩm hỗ trợ hoạt động kinh doanh hàng hóa

Cập nhật

Được cập nhật các thông tin biến động thị trường mới nhất

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM

 • Giới thiệu chung: Là giao dịch trong đó khách hàng thực hiện mua/bán một khối lượng hàng hóa tại mức giá xác định và việc chuyển giao được thực hiện trong tương lai. Các yếu tố của giao dịch như khối lượng, mức giá, thời gian đến hạn, tiêu chuẩn hàng hóa,... được các sở giao dịch hàng hóa quy định.
 • Chỉ số tham chiếu: Giá hàng hóa trên sàn giao dịch

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

  • Phòng ngừa hiệu quả rủi ro biến động giá trong hoạt động kinh doanh hàng hóa
  • Được hưởng chính sách ưu đãi trong gói sản phẩm hỗ trợ hoạt động kinh doanh hàng hóa (tín dụng, thanh toán, ngoại hối, phái sinh hàng hóa…)
  • Được cập nhật các thông tin biến động thị trường mới nhất

LỢI THẾ CỦA BIDV

  • Là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp sản phẩm giao dịch hàng hóa phái sinh trên các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế
  • Chủng loại hàng hóa giao dịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng bao gồm cà phê, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (ngô, đậu nành, bã nành, lúa mỳ), kim loại màu (đồng, nhôm, kẽm, nikel...).
  • Quan hệ với các đối tác lớn, có uy tín trên thị trường tài chính quốc tế.
  • Thủ tục giao dịch đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện
  • Hệ thống giao dịch điện tử tự động, hiện đại
  • Mức phí giao dịch cạnh tranh

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng hoạt động liên quan đến các ngành hàng nông sản (công ty cà phê, thức ăn chăn nuôi, công ty dệt sợi…), năng lượng (công ty lọc hóa dầu, thương mại khí hóa lỏng…), kim loại (công ty cáp điện, thương mại kim loại…) và nhiên liệu (công ty máy bay...)

HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

  • Hợp đồng gốc có rủi ro về giá của mặt hàng muốn phòng ngừa rủi ro 

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

  • B1. Ký Hợp đồng khung với BIDV
  • B2. Mở tài khoản ký quỹ 
  • B3. BIDV cấp hạn mức giao dịch
  • B4. Thực hiện giao dịch
  • B5. Thực hiện các nghĩa vụ theo giao dịch phát sinh

LIÊN HỆ

  • Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
  • Các chi nhánh BIDV trên toàn quốc.
  • Bộ phận Phái sinh hàng hóa – Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  •         Địa chỉ: Tầng 17 - Tháp A - Tòa nhà Vincom City - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  •         Điện thoại: 04 - 222 06891
  •         Fax: 04 - 22200549​

Giao dịch hợp đồng quyền chọn hàng hóa

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Phòng ngừa rủi ro

Phòng ngừa hiệu quả rủi ro biến động giá trong hoạt động kinh doanh hàng hóa

Chính sách ưu đãi

Chính sách ưu đãi trong gói sản phẩm hỗ trợ hoạt động kinh doanh hàng hóa

Cập nhật thị trường

Được cập nhật các thông tin biến động thị trường mới nhất

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM

 • Giới thiệu chung:  Là một thoả thuận về quyền (nhưng không kèm theo nghĩa vụ) được mua hay bán một số lượng hàng hóa cơ sở tại một mức giá và trong một khoảng thời gian xác định trước. Các yếu tố của giao dịch quyền chọn hàng hóa như loại hàng hoá, khối lượng giao dịch, tháng đến hạn, đồng tiền định giá… được chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế. Việc tất toán khi đến hạn của quyền chọn giá cả hàng hóa được thực hiện thông qua việc thanh toán phần chênh lệch giá giữa các bên.
 • Chỉ số tham chiếu: Giá hàng hóa trên sàn giao dịch hoặc do các tổ chức công bố (Platts, TSI …)

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

  • Phòng ngừa hiệu quả rủi ro biến động giá trong hoạt động kinh doanh hàng hóa
  • Được hưởng chính sách ưu đãi trong gói sản phẩm hỗ trợ hoạt động kinh doanh hàng hóa (tín dụng, thanh toán, ngoại hối, phái sinh hàng hóa…)
  • Được cập nhật các thông tin biến động thị trường mới nhất

LỢI THẾ CỦA BIDV

  • Là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp sản phẩm giao dịch hàng hóa phái sinh trên các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế
  • Chủng loại hàng hóa giao dịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng như nông sản (ngô, đậu nành, bông...) kim loại (quặng sắt, đồng...), năng lượng( khí hóa lỏng,xăng dầu, ...)
  • Quan hệ với các đối tác lớn, có uy tín trên thị trường tài chính quốc tế.
  • Thủ tục giao dịch đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện
  • Cấu trúc sản phẩm đa dạng linh hoạt theo nhu cầu phòng ngừa rủi ro biến động giá hàng hóa của khách hàng

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng hoạt động liên quan đến các ngành hàng nông sản (công ty cà phê, thức ăn chăn nuôi, công ty dệt sợi…), năng lượng (công ty lọc hóa dầu, thương mại khí hóa lỏng…), kim loại (công ty cáp điện, thương mại kim loại…) và nhiên liệu (công ty máy bay...)

HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

  • Hợp đồng gốc có rủi ro về giá của mặt hàng muốn phòng ngừa rủi ro 

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

  • B1. Ký Hợp đồng khung với BIDV
  • B2. Mở tài khoản ký quỹ (nếu cần) hoặc được BIDV cấp hạn mức giao dịch
  • B3. Trao đổi nhu cầu giao dịch và chốt giá
  • B4. Ký  hợp đồng
  • B5. Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng

LIÊN HỆ

  • Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
  • Các chi nhánh BIDV trên toàn quốc.
  • Bộ phận Phái sinh hàng hóa – Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  •       + Địa chỉ: Tầng 17 - Tháp A - Tòa nhà Vincom City - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  •       + Điện thoại: 04 - 222 06891
  •       + Fax: 04 - 22200549​

Giao dịch hoán đổi giá cả hàng hóa

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Phòng ngừa rủi ro

Phòng ngừa hiệu quả rủi ro biến động giá trong hoạt động kinh doanh hàng hóa

Chính sách ưu đãi

Được hưởng chính sách ưu đãi trong gói sản phẩm hỗ trợ hoạt động kinh doanh hàng hóa

Thông tin thị trường

Được cập nhật các thông tin biến động thị trường mới nhất

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM

 • Giới thiệu chung: Giao dịch hoán đổi giá cả hàng hóa - Commodity Swap (CoS): là giao dịch trong đó mỗi bên giao kết hợp đồng thực hiện trao đổi cho nhau số tiền dựa trên các mức giá thả nổi hoặc cố định của một khối lượng hàng hóa nhất định trong kỳ thanh toán. Cụ thể, trong giao dịch Hoán đổi giá cả hàng hóa, một bên thực hiện thanh toán theo mức giá cố định cho bên kia và ngược lại bên kia thanh toán theo mức giá thả nổi cho bên này.
 • Chỉ số tham chiếu: Giá hàng hóa trên sàn giao dịch hoặc do các tổ chức công bố (Platts, TSI …)

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

  • Phòng ngừa hiệu quả rủi ro biến động giá trong hoạt động kinh doanh hàng hóa
  • Được hưởng chính sách ưu đãi trong gói sản phẩm hỗ trợ hoạt động kinh doanh hàng hóa (tín dụng, thanh toán, ngoại hối, phái sinh hàng hóa…)
  • Được cập nhật các thông tin biến động thị trường mới nhất

LỢI THẾ CỦA BIDV

  • Là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp sản phẩm giao dịch hàng hóa phái sinh trên các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế
  • Chủng loại hàng hóa giao dịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng : nông sản (ngô, đậu nành, bông...) kim loại (quặng sắt, đồng...), năng lượng (khí hóa lỏng,xăng dầu, ...)
  • Quan hệ với các đối tác lớn, có uy tín trên thị trường tài chính quốc tế.
  • Thủ tục giao dịch đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện
  • Cấu trúc sản phẩm đa dạng linh hoạt theo nhu cầu phòng ngừa rủi ro biến động giá hàng hóa của khách hàng

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng hoạt động liên quan đến các ngành hàng nông sản (công ty cà phê, thức ăn chăn nuôi, công ty dệt sợi…), năng lượng (công ty lọc hóa dầu, thương mại khí hóa lỏng…), kim loại (công ty cáp điện, thương mại kim loại…) và nhiên liệu (công ty máy bay...)

HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

  • Hợp đồng gốc có rủi ro về giá của mặt hàng muốn phòng ngừa rủi ro

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

  • B1. Ký Hợp đồng khung với BIDV
  • B2. Mở tài khoản ký quỹ (nếu cần) hoặc được BIDV cấp hạn mức giao dịch
  • B3. Trao đổi nhu cầu giao dịch và chốt giá
  • B4. Ký  hợp đồng
  • B5. Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng

LIÊN HỆ

  • Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
  • Các chi nhánh BIDV trên toàn quốc.
  • Bộ phận Phái sinh hàng hóa – Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  •         Địa chỉ: Tầng 17 - Tháp A - Tòa nhà Vincom City - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  •         Điện thoại: 04 - 222 06891
  •         Fax: 04 - 22200549​

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}