Thủ tục góp vốn, mua cổ phần/ phần vốn góp vào doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam

NỘI DUNG PHÁP LÝ

 • a. Trình tự thực hiện:
 • - Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ:
 • + Cá nhân, tổ chức:
 • Trường hợp thực hiện đầu tư dưới hình thức mua cổ phần /phần vốn góp vào doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chỉ cần làm thủ tục tục Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
 • Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
 • + Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
 • - Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
 • Phòng chuyên môn thụ lý, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các điều kiện cấp Giấy CNĐKĐT, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Giấy CNĐKĐT/Thông báo về việc bổ sung hồ sơ/Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài).
 • - Bước 3: Trả kết quả:
 • Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 • b. Cách thức thực hiện:
 • - Nhà đầu tư kê khai trực tuyến và lấy mã khai trực tuyến.
 • - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 • c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • * Thành phần hồ sơ:
 • - Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế.  
 • - Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • * Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
 • d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Rút ngắn 05 ngày so với quy định của pháp luật).  
 • đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức /cá nhân
 • e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 • h. Lệ phí: Không.
 • i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 • - Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế (Mẫu I.4 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT)
 • k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 • Khi nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục phải mang các giấy tờ sau:
 • - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
 • - Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và một trong các giấy tờ sau: (i) Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; (ii) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}