Bảo lãnh thanh toán thuế trong hoạt động XNK

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Hồ sơ thủ tục

Hồ sơ thủ tục đơn giản

Miễn phí giao dịch

Khách hàng được miễn phí thực hiện các giao dịch nộp thuế XNK online và tư vấn sử dụng các sản phẩm gia tăng khác

Thời gian thực hiện

Nhanh chóng thông qua truyền nhận thông điệp bảo lãnh điện tử với cơ quan hải quan nhưng không làm tăng chi phí

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  Là hình thức phát hành thư bảo lãnh thuế kết hợp với việc thực hiện truyền nhận dữ liệu điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan với mục đích hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng.
 • Đối tượng bảo lãnh
  Các khoản thuế liên quan đến hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hoá như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản thuế khác
 • Hình thức phát hành bảo lãnh
  Bảo lãnh giấy, bảo lãnh điện tử
 • Phạm vi bảo lãnh
  Tối đa 100% nghĩa vụ thuế phải nộp
 • Thời hạn bảo lãnh
  BIDV có trách nhiệm đến cùng đối cho đến khi số tiền thuế được bảo lãnh được nộp vào Ngân sách nhà nước

LỢI ÍCH

  • Hồ sơ thủ tục đơn giản
  • Thời gian thực hiện nhanh chóng thông qua truyền nhận thông điệp bảo lãnh điện tử với cơ quan hải quan nhưng không làm tăng chi phí
  • Khách hàng được miễn phí thực hiện các giao dịch nộp thuế XNK online và tư vấn sử dụng các sản phẩm gia tăng khác như: Gói sản phẩm thanh toán xuất khẩu, Sản phẩm thấu chi Tài khoản tiền gửi thanh toán, cho vay hỗ trợ xuất khẩu, các sản phẩm tiền gửi

Có thể bạn quan tâm

Tiền gửi ký quỹ

Tiền ký quỹ là tiền gửi không thời hạn hoặc có kỳ hạn của tổ chức tại BIDV nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với BIDV hoặc các bên liên quan.

Thu ngân sách nhà nước

BIDV thực hiện thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước (NSNN) từ tổ chức hoạt động tại Việt Nam có nghĩa vụ nộp NSNN để ghi Có vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước, đồng thời gửi các thông tin doanh nghiệp đã nộp thuế đến cơ quan thuế, hải quan và Kho bạc Nhà nước thông qua kết nối điện tử


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}