Bảo lãnh đối ứng

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Mức độ tin cậy, uy tín đối với đối tác

Gia tăng mức độ tin cậy, uy tín với đối tác và khả năng thành công của giao dịch

Thời gian xử lý

Thời gian xử lý nhanh chóng, chuyên nghiệp, ngay trong ngày làm việc

Phí dịch vụ, biện pháp đảm bảo

Phí dịch vụ hợp lý, cạnh tranh

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  Theo yêu cầu của doanh nghiệp, BIDV sẽ phát hành cam kết bằng văn bản với một bên thứ ba do doanh nghiệp chỉ định (bên nhận bảo lãnh), theo đó, BIDV sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Bên được bảo lãnh có thể là chính doanh nghiệp hoặc các tổ chức/cá nhân khác mà doanh nghiệp muốn BIDV bảo lãnh.
 • Đối tượng bảo lãnh
  Các tổ chức trong nước và nước ngoài.
 • Hình thức phát hành bảo lãnh
  Bảo lãnh giấy

LỢI ÍCH

  • Giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của đối tác trong trường hợp đối tác yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng;
  • Giúp tăng độ tin cậy của doanh nghiệp với đối tác của mình bằng bảo lãnh từ một ngân hàng có uy tín;
  • Giúp gia tăng cơ hội vay vốn cho doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Tiền gửi ký quỹ

Tiền ký quỹ là tiền gửi không thời hạn hoặc có kỳ hạn của tổ chức tại BIDV nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với BIDV hoặc các bên liên quan.

Chuyển tiền

BIDV cung cấp dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế cho khách hàng


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}