Bảo hiểm dành cho người quản lý doanh nghiệp - BIC Bảo An Doanh Nghiệp

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  BIC Bảo An Doanh Nghiệp là sản phẩm bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe cao cấp dành riêng cho đối tượng khách hàng là người quản lý doanh nghiệp.
 • Đối tượng bảo hiểm

  Doanh nghiệp thể hiện được sự quan tâm, tri ân, trách nhiệm… đối với người quản lý doanh nghiệp.Đồng thời với đối tượng thụ hưởng linh hoạt giữa Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm và BIDV, doanh nghiệp thêm yên tâm khi không may xảy ra rủi ro đối với người quản lý doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến một phần khả năng trả nợ, duy trì kinh doanh… của doanh nghiệp;

LIÊN HỆ

 • Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900 9456 của BIC hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc để được tham gia bảo hiểm với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, hiện đại qua phần mềm Bancassurance trực tuyến.Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900 9456 của BIC hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc để được tham gia bảo hiểm với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, hiện đại qua phần mềm Bancassurance trực tuyến.
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}