Sản phẩm cấu trúc

Lãi suất

Lãi suất

Khách hàng có thể nhận được mức lãi suất cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn

Thu nhập

Thu nhập

Mức thu nhập tối đa không giới hạn

Vốn gốc

Vốn gốc

Bảo toàn vốn gốc trong mọi điều kiện thị trường.

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

 • Là các sản phẩm đầu tư có yếu tố phái sinh kèm theo giúp đem lại cho nhà đầu tư cơ hội kiếm được mức sinh lời cao hơn mức lãi suất tiền gửi thông thường nếu nhà đầu tư có nhận định đúng về diễn biến các chỉ số tham chiếu trên thị trường gắn liền với các yếu tố phái sinh. Sản phẩm thường được giao dịch theo 2 hình thức là “Tiền gửi cơ cấu – structured deposit” hoặc “Giấy tờ có giá cơ cấu – structured note”.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

 • Lợi ích của khách hàng:
 • + Nếu chỉ số tham chiếu biến động đúng như nhận định của khách hàng, khách hàng có thể nhận được mức lãi suất cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn.
 • + Mức thu nhập tối đa không giới hạn.
 • + Bảo toàn vốn gốc trong mọi điều kiện thị trường.
 • Chi phí cơ hội của khách hàng:
 • Nếu chỉ số tham chiếu biến động không đúng như nhận định của khách hàng, khách hàng chỉ nhận được lãi suất tối thiểu thấp hơn so với tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn. 
 • Lợi thế của BIDV:
 • + Là ngân hàng với mạng lưới rộng (180 chi nhánh và gần 800 điểm giao dịch) trải khắp Việt Nam.
 • + Là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực phái sinh trên thị trường Việt Nam với sản phẩm đa dạng và giá cả cạnh tranh.

FORM ĐĂNG KÝ/CTA

 • Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
 • - Các chi nhánh BIDV trên toàn quốc.
 • - Bộ phận Phái sinh tài chính - Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
 • + Địa chỉ: Tầng 17 - Tháp A - Tòa nhà Vincom City - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • + Điện thoại: 024 - 22206825
 • + Fax: 024 - 22200549

Hoán đổi tiền tệ chéo

 Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa rủi ro lãi suất hiệu quả, đặc biệt trong trung dài hạn.

Chi phí

Chi phí

Giảm thiểu chi phí vốn hoặc chi phí cơ hội về lãi trên cơ sở nhận định tốt xu hướng thị trường.

Tái cơ cấu

Tái cơ cấu

Tái cơ cấu dòng tiền và cân đối nguồn tài sản nợ có

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

 • Mô tả chung:
 • Hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) là giao dịch với việc trao đổi các dòng tiền trong tương lai bằng hai loại tiền tệ khác nhau giữa hai bên đối tác giao dịch. Trong giao dịch Hoán đổi tiền tệ chéo thường có việc trao đổi gốc và lãi của một đồng tiền này sang gốc và lãi của một đồng tiền khác theo tỷ giá ngoại hối giao ngay được thống nhất tại thời điểm ban đầu khi thực hiện giao dịch.
 • Đặc điểm:
 • + Có thể hoán đổi từ lãi suất thả nổi - thả nổi, cố định - cố định, cố định - thả nổi.
 • + Trao gốc đầu kỳ (có/không) và trao đổi gốc cuối kỳ (bắt buộc).
 • + Số dư nợ gốc hoán đổi có thể giảm dần trong kỳ, phù hợp với luồng tiền gốc.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

 • Lợi ích của khách hàng:
 • + Phòng ngừa rủi ro lãi suất hiệu quả, đặc biệt trong trung dài hạn.
 • + Giảm thiểu chi phí vốn hoặc chi phí cơ hội về lãi trên cơ sở nhận định tốt xu hướng thị trường.
 • + Tái cơ cấu dòng tiền và cân đối nguồn tài sản nợ có.
 • Lợi thế của BIDV:
 • + Là  ngân hàng nội địa tiên phong triển khai và cung cấp các sản phẩm phái sinh tài chính phong phú như: hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ chéo,...
 • + Có thế mạnh về năng lực tài chính, quy mô hoạt động lớn và hệ thống chi nhánh rộng khắp cả nước.
 • + Tích cực, năng động trên thị trường và thiết lập được mạng lưới đối tác rộng rãi.

FORM ĐĂNG KÝ/CTA

 • Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
 • - Các chi nhánh BIDV trên toàn quốc.
 • - Bộ phận Phái sinh tài chính - Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
 • + Địa chỉ: Tầng 17 - Tháp A - Tòa nhà Vincom City - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • + Điện thoại: 024 - 22206825
 • + Fax: 024 - 22200549

Hoán đổi lãi suất

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa rủi ro lãi suất hiệu quả, đặc biệt trong trung dài hạn

Chi phí

Chi phí

Giảm thiểu chi phí vốn hoặc chi phí cơ hội về lãi trên cơ sở nhận định tốt xu hướng thị trường

Tái cơ cấu

Tái cơ cấu

Tái cơ cấu dòng tiền và cân đối nguồn tài sản nợ có

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

 • Mô tả chung:
 • Hoán đổi lãi suất (IRS) là giao dịch trong đó các bên cam kết định kỳ thanh toán cho bên kia khoản tiền lãi tính theo một loại lãi suất thả nổi hoặc cố định bằng cùng một đồng tiền trên cùng một khoản tiền gốc danh nghĩa nhất định
 • Loại hợp đồng:
 • + Hợp đồng “IRS người thanh toán”: khách hàng vay lãi suất thả nổi có thể chuyển đổi từ nghĩa vụ trả lãi thả nổi sang lãi cố định, theo đó giúp khách hàng cố định chi phí trả lãi.
 • + Hợp đồng “IRS người được thanh toán”: khách hàng - nhà đầu tư có tài sản sinh lời bằng lãi suất thả nổi có thể chuyển đổi từ việc nhận lãi thả nổi sang lãi cố định, theo đó nhà đầu tư có thể cố định lợi nhuận.
 • Đặc điểm:
 • + Không  hoán đổi gốc thực tế (khoản gốc chỉ là cơ sở để xác định số tiền lãi thanh toán).
 • + Các chỉ số tham chiếu lãi suất thả nổi khác nhau được sử dụng trên thị trường tiền tệ, ví dụ:  Libor, Euribor,…
 • + Kỳ hạn: từ 15 ngày đến hơn 30 năm.
 • + Số dư nợ gốc tính lãi có thể thiết kế phù hợp với luồng tiền gốc (hoán đổi lãi suất tiền gốc giảm dần).
 • + Có thể cố định lãi suất hôm nay để thực hiện hoán đổi bắt đầu trong tương lai (hoán đổi lãi suất bắt đầu trong tương lai).

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

 • Lợi ích của khách hàng:
 • + Phòng ngừa rủi ro lãi suất hiệu quả, đặc biệt trong trung dài hạn.
 • + Giảm thiểu chi phí vốn hoặc chi phí cơ hội về lãi trên cơ sở nhận định tốt xu hướng thị trường.
 • + Tái cơ cấu dòng tiền và cân đối nguồn tài sản nợ có.
 • Lợi thế của BIDV:
 • + Là  ngân hàng nội địa tiên phong triển khai và cung cấp các sản phẩm phái sinh tài chính phong phú như: hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ chéo,...
 • + Có thế mạnh về năng lực tài chính, quy mô hoạt động lớn và hệ thống chi nhánh rộng khắp cả nước.
 • + Tích cực, năng động trên thị trường và thiết lập được mạng lưới đối tác rộng rãi.

 

FORM ĐĂNG KÝ/CTA

 • Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
 • - Các chi nhánh BIDV trên toàn quốc.
 • - Bộ phận Phái sinh tài chính - Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
 • + Địa chỉ: Tầng 17 - Tháp A - Tòa nhà Vincom City - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • + Điện thoại: 024 - 22206825
 • + Fax: 024 - 22200549
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}