Giao dịch trái phiếu

Kênh huy động vốn ngắn hạn để đảm bảo khả năng thanh khoản.

Kênh huy động vốn ngắn hạn để đảm bảo khả năng thanh khoản.

Lợi suất trái phiếu cao hơn so với chi phí

Lợi suất trái phiếu cao hơn so với chi phí

Mang lại hiệu quả kinh doanh cao

Mang lại hiệu quả kinh doanh cao

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

 • Là giao dịch mà khách hàng đồng ý mua/bán trái phiếu có đủ điều kiện giao dịch trên thị trường chứng khoán với giá và thời gian thoả thuận trước.
 • Trái phiếu giao dịch:
 • + Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc nhà nước phát hành.
 • + Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: trái phiếu do Ngân hàng Phát triển (VDB), Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành.
 • + Trái phiếu Chính quyền địa phương: trái phiếu do UBND Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phát hành.
 • +  Một số loại trái phiếu doanh nghiệp khác.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

 • Lợi ích của khách hàng
 • + Thông qua BIDV tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp trong trường hợp không phải là thành viên đấu thầu và thành viên bảo lãnh phát hành Trái phiếu Chính phủ.
 • + Dễ dàng mua hoặc bán các trái phiếu đã lựa chọn nhằm đầu tư hoặc cơ cấu danh mục đầu tư với mức giá hợp lý.
 • Lợi thế của BIDV
 • + Là một trong những thành viên bảo lãnh phát hành và đấu thầu trái phiếu Chính phủ trên thị trường sơ cấp đầu tiên tại Việt Nam.
 • + Nắm giữ danh mục trái phiếu lớn và đa dạng, bao gồm: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp.
 • + Tích cực và năng động trên thị trường trái phiếu thứ cấp.
 • + Thiết lập được mạng lưới đối tác rộng rãi trên thị trường.

FORM ĐĂNG KÝ/CTA

 • Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
 • +  Bộ phận Kinh doanh trái phiếu - Ban Vốn và Kinh doanh vốn - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
 • +  Địa chỉ: Tầng 17 - Tháp A - Tòa nhà Vincom City - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • +  Điện thoại: 04 - 22225311
 • +   Fax: 04 - 22200549

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}