BIDV trân trọng gửi tới Quý khách Hướng dẫn kích hoạt thẻ & Hướng dẫn đặt mã PIN cho thẻ ghi nợ nội địa BIDV Smart.

Sau khi thẻ được phát hành thành công, chủ thẻ chủ động kích hoạt thẻ và đặt mã PIN thẻ trên ứng dụng BIDV SmartBanking.

Trong quá trình sử dụng thẻ, chủ thẻ có thể chủ động quản lý mã PIN bằng cách đặt lại mã PIN khi quên mã PIN hoặc mong muốn đổi mã PIN mới trong quá trình sử dụng thẻ.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT THẺ TRÊN ỨNG DỤNG BIDV SMARTBANKING

HƯỚNG DẪN ĐẶT MÃ PIN CHO THẺ TRÊN ỨNG DỤNG BIDV SMARTBANKING

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}