A – THẺ QUỐC TẾ BIDV HẠNG PLATINUM/ SIGNATURE

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 25/05/2023 đến ngày 24/05/2024.

2. Phạm vi triển khai: Các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc.

3. Đối tượng áp dụng: Là Thẻ quốc tế BIDV Hạng Platinum/ Signature bao gồm nhưng không giới hạn các loại thẻ do BIDV phát hành còn hiệu lực (bao gồm thẻ Chính và thẻ Phụ) với quy định về giới hạn độ tuổi từ 18 tuổi đến 65 tuổi, cụ thể như sau:

- Thẻ TDQT BIDV Premier, BIDV Visa Cashback 360, BIDV Visa Cashback Online, BIDV Visa Premier Signature, BIDV Mastercard Inspire/ VTV Platinum

- Thẻ GNQT BIDV Mastercard Discovery

4. Người được bảo hiểm:

- Là tất cả các chủ thẻ của BIDV thuộc loại thẻ được tham gia bảo hiểm; và

- Vợ hoặc chồng từ 18 tuổi đến 65 tuổi và con phụ thuộc dưới 24 tuổi của chủ thẻ BIDV.

5. Chuyến đi được bảo hiểm: Chuyến đi bằng phương tiện hàng không (bao gồm chuyến đi nước ngoài và nội địa) theo các quyền lợi quy định tại phụ lục đính kèm trong thời gian triển khai tính năng bảo hiểm.

6. Nội dung bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch toàn cầu với số tiền bảo hiểm lên đến 11.650.000.000 VNĐ và đi kèm các quyền lợi bảo hiểm:

- Hủy bỏ chuyến bay

- Trì hoãn chuyến bay

- Hành lý đến chậm

- Mất, hỏng hành lý và tư trang

- Trợ cứu y tế và Hỗ trợ du lịch toàn cầu 24 giờ thông qua đường dây nóng INTER PARTNER ASSISTANCE CO., LTD. (Thailand) (+662 039-5717)

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại Thể lệ đính kèm.

B – THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ BIDV HẠNG INFINITE

1. Thời gian triển khai: Đến ngày 24/05/2024.

2. Phạm vi triển khai: Các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc.

3. Đối tượng áp dụng: Là Thẻ tín dụng quốc tế BIDV hạng Infinite, bao gồm nhưng không giới hạn các loại thẻ do BIDV phát hành còn hiệu lực (bao gồm thẻ Chính và thẻ Phụ), cụ thể như sau:

- Thẻ TDQT BIDV Visa Infinite

- Thẻ TDQT BIDV Private Banking

4. Người được bảo hiểm:

- Là tất cả các chủ thẻ của BIDV thuộc loại thẻ được tham gia bảo hiểm; và

- Vợ hoặc chồng từ 18 tuổi đến 80 tuổi và con phụ thuộc dưới 24 tuổi của chủ thẻ BIDV.

5. Chuyến đi được bảo hiểm: Chuyến đi bằng phương tiện hàng không (bao gồm chuyến đi nước ngoài và nội địa) theo các quyền lợi quy định trong phụ lục trong thời gian triển khai tính năng bảo hiểm.

6. Nội dung bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch toàn cầu với số tiền bảo hiểm lên đến 23.300.000.000 VNĐ và đi kèm các quyền lợi bảo hiểm:

- Chi phí y tế

- Dịch vụ hồi hương thi hài

- Trì hoãn chuyến bay

- Hành lý đến chậm

- Mất, hỏng hành lý và tư trang

- Trợ cứu y tế và Hỗ trợ du lịch toàn cầu 24 giờ thông qua đường dây nóng INTER PARTNER ASSISTANCE CO., LTD. (Thailand) (+662 039-5717)

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại Thể lệ đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}