Bảo toàn vốn gốc

Bảo toàn vốn gốc

Trong bất kỳ tình huống nào, số vốn gốc của khách hàng đều được bảo toàn

Đảm bảo lãi suất tối thiểu

Đảm bảo lãi suất tối thiểu

Nếu khách hàng không rút vốn trước hạn, lợi tức đầu tư của khách hàng tại ngày đáo hạn đảm bảo lớn hơn hoặc bằng lãi suất tối thiểu

Thu nhập gia tăng

Thu nhập gia tăng

Khách hàng được hưởng thêm thu nhập gia tăng hấp dẫn khi dự đoán đúng chỉ số tham chiếu.

Sản phẩm cấu trúc

 • 1. Đối tượng khách hàng phù hợp:  
 • Khách hàng tổ chức/cá nhân mong muốn nhận được lãi suất cao hơn tiền gửi thông thường và có dự báo về chỉ số tham chiếu là 1 cặp tỷ giá hoặc một vài cặp tỷ giá ngoại tệ/ngoại tệ biến động tăng cao hơn/thấp hơn so với một mức đã được xác định tại ngày giao dịch (mức xác định) trong kỳ hạn đầu tư. Khách hàng tiềm năng là những khách hàng cá nhân/tổ chức có số dư tiền gửi lớn.
 • 2. Loại tiền giao dịch: 
 • VND và các ngoại tệ mạnh khác USD (EUR, JPY, GBP, AUD, CAD) 
 • 3. Kỳ hạn giao dịch: 
 • - Đối với VND:  Kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên
 • - Đối với các ngoại tệ khác USD (EUR, JPY, GBP, AUD, CAD)  : Kỳ hạn gửi từ 1 tháng trở lên
 • 4. Số tiền giao dịch:  
 • - Đối với tiền gửi VND và EUR: Số tiền gửi tối thiểu 2.000.000.000 VNĐ quy đổi;
 • - Đối với các ngoại tệ khác: Số tiền gửi tối thiểu 1.000.000 USD quy đổi.
 • 5. Chỉ số tham chiếu: Một cặp tỷ giá ngoại tệ/ngoại tệ trong số các cặp sau EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD, CAD/USD.

Lợi ích sản phẩm

 • Lợi tức hấp dẫn: Nếu chỉ số tham chiếu biến động đúng như nhận định của khách hàng, khách hàng có thể nhận được mức lãi suất cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn và không giới hạn mức thu nhập tối đa.
 • Đảm bảo mức lãi suất tối thiểu: Nếu khách hàng không rút vốn trước hạn, lợi tức đầu tư của khách hàng tại ngày đáo hạn đảm bảo lớn hơn hoặc bằng lãi suất tối thiểu.
 • Bảo toàn vốn gốc: Trong bất kỳ tình huống nào, số vốn gốc của khách hàng đều được bảo toàn

Hồ sơ giao dịch

 • Hợp đồng khung: BIDV và khách hàng ký Hợp đồng khung giao dịch đầu tư cơ cấu tại lần giao dịch đầu tiên.
 • Xác nhận giao dịch từng lần: Tại từng lần giao dịch, hai bên ký xác nhận giao dịch từng lần theo mẫu do BIDV cung cấp.

 

Mở tài khoản dễ dàng và nhanh chóng

Đăng ký online
Điền thông tin cá nhân theo mẫu.
Xác nhận thông tin
Nhân viên tư vấn BIDV sẽ liên lạc với bạn để xác thực thông tin và hỗ trợ mở tài khoản.
Hoàn thành
Đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất của BIDV để nhận thông tin tài khoản.
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}