Từ ngày 10/01/2022 – 31/03/2022, khách hàng sẽ được giảm ngay 150.000 đồng khi thanh toán online 100% bằng thẻ BIDV Mastercard cho sản phẩm có giá trị trên 2.000.000 đồng tại website FPT Shop

Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/01/2022 – 31/03/2022
Phạm vi áp dụng: Mua hàng trên website của FPT Shop
Sản phẩm áp dụng: Sản phẩm có giá trị trên 2.000.000 đồng (sau khi trừ các khuyến mãi khác, nếu có) và thanh toán hoàn toàn bằng thẻ BIDV Mastercard
Số lượng ưu đãi: 7.500 suất (chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết ưu đãi)
Mỗi chủ thẻ Mastercard chỉ được áp dụng ưu đãi tối đa 01 lần trong 01 tháng
Chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân, không áp dụng cho khách hàng bán buôn


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}