Quản lý tài sản

Quản lý tài sản

Khách hàng có thể ủy thác quản lý tài sản cho BSC

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Khách hàng có thể đa dạng hoá danh mục đầu tư của mình

Công cụ hữu hiệu

Công cụ hữu hiệu

Công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận

Quản lý tài khoản cá nhân

 • Khách hàng có thể ủy thác quản lý tài sản cho BSC thay mình thực hiện đầu tư chứng khoán theo một số nguyên tắc thống nhất trước thông qua hợp đồng quản lý tài sản với BSC.
 • Khách hàng có thể đa dạng hoá danh mục đầu tư của mình, không mất thời gian theo dõi giao dịch, được sử dụng kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh chứng khoán của các chuyên gia BSC, từ đó giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận trong kinh doanh.

Đặc điểm sản phẩm

 • Quản lý tài sản là một nghiệp vụ quan trọng trong kinh doanh chứng khoán, là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Để hỗ trợ nhà đầu tư quản trị danh mục đầu tư của mình một cách tối ưu nhất mà không mất nhiều thời gian trong giao dịch chứng khoán, BSC cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ Quản lý tài sản cá nhân chuyên nghiệp.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://www.bsc.com.vn/IndividualServices/SecuritiesBrokerage

 

Tư vấn hỗ trợ

Tư vấn hỗ trợ

Khách hàng được cán bộ tư vấn của BSC tư vấn hằng ngày

Tái cấu trúc

Tái cấu trúc

Tư vấn tái cấu trúc theo hướng ít chi phí và hiệu quả nhất

Tư vấn và đặt lệnh

 • Khách hàng được cán bộ tư vấn của BSC tư vấn hàng ngày về giao dịch, danh mục đầu tư, thông tin thị trường, và các thông tin liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đặc điểm sản phẩm

 • Các chuyên gia giầu kinh nghiệm sẽ tư vấn trực tiếp cho khách hàng về cơ cấu danh mục khách hàng đang sở hữu, tái cấu trúc theo hướng ít chi phí và hiệu quả nhất. Sau khi cơ cấu danh mục, khách hàng tiếp tục được BSC tư vấn về xu hướng thị trường và phương án đầu tư hiệu quả.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://www.bsc.com.vn/IndividualServices/SecuritiesBrokerage

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}