Đồng hành với khách hàng trở lại cuộc sống “bình thường mới”, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, BIDV triển khai chương trình ưu đãi tín dụng “65 năm - Đồng hành cùng phát triển” xuyên suốt năm 2022 với tổng quy mô 200.000 tỷ đồng.
vay cá nhân, vay sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng, vay mua nhà, vay mua ô tô, lãi suất hấp dẫn

Ưu đãi hấp dẫn

 • Mức giá trị ưu đãi

  Lãi suất ngắn hạn từ 5%/năm, lãi suất trung dài hạn từ 6,2%/năm

Thông báo

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}