1. Thời gian khuyến mại: từ 12/1/2023 đến 11/3/2023

2. Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV hạng Platinum

3. Đối tượng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới thẻ chính các loại thẻ BIDV Platinum đảm bảo điều kiện: khách hàng chưa từng sở hữu bất kỳ thẻ tín dụng hạng Platinum nào của BIDV hoặc đã đóng tất cả các thẻ tín dụng hạng Platinum trước 1 năm (trước ngày 10/1/2022)

4. Cơ chế khuyến mại: Tặng 1.5 triệu đồng khi Khách hàng phát hành mới thẻ và chi tiêu từ 3 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

Thông tin về tiện ích, tính năng thẻ tín dụng cùng các chương trình ưu đãi, khuyến mại khác Quý khách vui lòng xem tại đây: 

https://www.bidv.com.vn/vn/ca-nhan/san-pham-dich-vu/dich-vu-the/the-tin-dung-quoc-te

Thể lệ chi tiết tại Phụ lục đính kèm

the tin dung, platinum, quy mo, hoan tien

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}