Thời gian ưu đãi: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần từ 02/11/2019 đến hết ngày 19/01/2020

Đối tượng áp dụng: Tất cả thẻ quốc tế, thẻ Ghi nợ nội địa (GNNĐ) của BIDV không bao gồm thẻ ghi nợ doanh nghiệp, thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ Thu phí viên, thẻ Visa Infinite

- Thẻ Ghi nợ nội địa: BIDV Harmony, BIDV Moving, BIDV eTrans và các loại thẻ liên kết, thẻ khác của BIDV

-  Thẻ quốc tế hạng bạch kim: BIDV MasterCard Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Vietravel Platinum, BIDV Premier (thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ), MasterCard Platinum debit.

- Thẻ quốc tế hạng khác: BIDV Visa Precious, BIDV Visa Smile, BIDV Visa Flexi, BIDV MasterCard Vietravel Standard Credit, BIDV MasterCard Ready, BIDV MasterCard Vietravel Standard Debit,

Cơ chế khuyến mại:  Mỗi giao dịch mua sắm và thanh toán bằng thẻ quốc tế BIDV, thẻ GNNĐ  trên POS BIDV đặt tại hệ thống siêu thị Co.opmart Goldsilk Cầu Am, Vinaconex2 Kim Văn Kim Lũ, Mipec Long Biên, Victoria Văn Phú  với hoá đơn từ 500.000VND trở lên vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần sẽ được hoàn tiền như sau:

- Thẻ Ghi nợ nội địa: Hoàn 10% (tối đa 100.000 VND/hóa đơn)

- Thẻ quốc tế hạng bạch kim: Hoàn 10% (tối đa 200.000 VND/hóa đơn)

- Thẻ quốc tế hạng khác: Hoàn 10% (tối đa 100.000 VND/hóa đơn) 

Mỗi khách hàng được hoàn tiền với số lần không giới hạn, tổng giá trị hoàn tiền tối đa 500.000 VND /khách hàng  trong suốt thời gian diễn ra mỗi đợt ưu đãi.

Phạm vi áp dụng: Siêu thị Co.opmart Goldsilk Cầu Am, Vinaconex2 Kim Văn Kim Lũ, Mipec Long Biên, Victoria Văn Phú

sieu thi, co.opmart, hoan tien
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}