Thời gian ưu đãi: Các ngày thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trong thời gian các đợt khuyến mại:

 • Đợt 1: từ 01/07/2021 đến hết 31/08/2021 (18 ngày khuyến mại)
 • Đợt 2: từ 01/10/2021 đến hết 30/11/2021 (17 ngày khuyến mại)
 • Đợt 3: từ 01/12/2021 đến hết 31/01/2022 (17 ngày khuyến mại)

Nội dung ưu đãi:

 • Hoàn tiền 100% phí chuyển đổi trả góp linh hoạt, tối đa 500.000 đồng khi Chủ thẻ thực hiện giao dịch mua hàng có giá trị từ 15 triệu đồng trở lên và đăng ký trả góp linh hoạt hợp lệ trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.
 • Với mỗi ngày khuyến mại, BIDV chi thưởng cho 10 Chủ thẻ có thời gian đăng ký trả góp linh hoạt với BIDV sớm nhất.
 • Mỗi thẻ tín dụng chỉ được hoàn tiền 01 lần duy nhất cho giao dịch trả góp linh hoạt hợp lệ đầu tiên trong mỗi Đợt khuyến mại.
 • Thể lệ chi tiết của chương trình: xem file đính kèm tại cuối trang
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}