Từ 18/11/2019 - 17/05/2020: Áp dụng cho đơn vị đăng ký dịch vụ POS.

Từ 26/11/2019 – 26/05/2020: Áp dụng cho đơn vị đăng ký dịch vụ mPOS

1. Chương trình khuyến mại cho đơn vị đăng ký dịch vụ POS

Đối tượng khuyến mại:

ĐVCNT mở mới dịch vụ CNTTT trên POS và có phát sinh doanh số giao dịch trong thời gian khuyến mại, có mức phí của thẻ Visa/Master không thấp hơn biểu phí tối thiểu theo quy định của BIDV.

Sản phẩm áp dụng:

ĐVCNT sử dụng POS truyền thống, không bao gồm các sản phẩm: mPOS, eMerchant, BIDV Pay+

Nội dung chương trình:

BIDV thưởng (tặng tiền hoặc quà) cho đối tượng tham gia khuyến mại căn cứ trên Doanh số xét thưởng đạt được trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày mở MID.

Mức thưởng Doanh số xét thưởng Giá trị thưởng (VNĐ)
Mức 1 Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng 200.000
Mức 2 Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 400.000
Mức 3 Từ 500 triệu đồng trở lên 1.000.000

Trong đó:

- Doanh số xét thưởng = Doanh số giao dịch * Hệ số khu vực.

- Doanh số giao dịch: Là Tổng giao dịch chấp nhận thanh toán thẻ của MID trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở MID.

- Hệ số khu vực như sau:

STT Khu vực Hệ số
1 Đồng bằng song Hồng, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long 1.3
2 Các khu vực còn lại 1.0

Chi tiết về Chương trình khuyến mại tại Phụ lục 1 đính kèm

2. Chương trình khuyến mại cho đơn vị đăng ký dịch vụ mPOS

Đối tượng khuyến mại: Đơn vị chấp nhận thẻ mở mới dịch vụ CNTTT trên mPOS và có phát sinh Doanh số đạt mức quy định trong thời gian của chương trình khuyến mại  

Sản phẩm áp dụng: mPOS

Nội dung chương trình:

BIDV thưởng (tặng tiền hoặc quà) cho đối tượng tham gia khuyến mại căn cứ trên Doanh số xét thưởng đạt được trong thời gian khuyến mại

Đối tượng áp dụng Tổng giá trị giao dịch xét thưởng  Giá trị thưởng (VNĐ)

ĐVCNT thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

(1) ĐVCNT dạng chuỗi hoặc ĐVCNT đơn lẻ có trên 3 TID trở lên

(2) Đang hoạt động trong lĩnh vực: bán và giao hàng tại nhà, giao thông (Taxi, Bus, vận tải hành khách), bảo hiểm, thu phí tại nhà, thu thuế phí/lệ phí, viễn thông, giáo dục, y tế, thương mại điện tử; bao gồm nhưng không giới hạn theo chi tiết tại bảng mã MCC tại Phụ lục đính kèm

Từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

Thưởng (tiền hoặc quà) với giá trị tương đương 1.000.000đ

ĐVCNT thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

(1) ĐVCNT dạng chuỗi hoặc ĐVCNT đơn lẻ có trên 3 TID trở lên

(2) Đang hoạt động trong lĩnh vực: bán và giao hàng tại nhà, giao thông (Taxi, Bus, vận tải hành khách), bảo hiểm, thu phí tại nhà, thu thuế phí/lệ phí, viễn thông, giáo dục, y tế, thương mại điện tử; bao gồm nhưng không giới hạn theo chi tiết tại bảng mã MCC tại Phụ lục đính kèm
Từ 200 triệu đồng trở lên Thưởng (tiền hoặc quà) với giá trị tương đương 3.000.000đ
Các ĐVCNT còn lại Từ 10 triệu đồng trở lên Thưởng (tiền hoặc quà) với giá trị tương đương 500.000đ

Chi tiết về Chương trình khuyến mại tại Phụ lục 2 đính kèm

Thông tin CTKM dành cho đơn vị mở mới dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ trực tuyến (E-Merchant) tại đây 

 

Khuyen mai, POS

Ưu đãi hấp dẫn

 • Quà tặng hấp dẫn

  1.000.000 VNĐ

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}