1. Thời gian khuyến mại: từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
 2. Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế BIDV phát hành mới (không bao gồm thẻ phát hành lại, thẻ gia hạn – không áp dụng với thẻ TPV, thẻ tín dụng doanh nghiệp) gồm các hạng:
 • Hạng thẻ Classic, Gold: Thẻ BIDV Visa Easy, BIDV Visa Flexi, BIDV Vietravel Standard.
 • Hạng thẻ Platinum: Thẻ BIDV Visa Cashback Online; BIDV Visa Cashback 360; BIDV Mastercard Inspire; BIDV Vietravel Platinum.
 • Hạng thẻ Ultimate: Thẻ BIDV JCB Ultimate.
 1. Cơ chế khuyến mại:
 • Miễn phí thường niên thẻ Classic/Gold khi phát sinh tổng doanh số giao dịch từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.
 • Miễn phí thường niên thẻ Platinum khi phát sinh tổng doanh số giao dịch từ 2 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.
 • Miễn phí thường niên thẻ BIDV JCB Ultimate khi phát sinh tổng doanh số giao dịch từ 10 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.
 1. Điều kiện nhận thưởng:
 • Tổng doanh số giao dịch được tính bao gồm cả giao dịch của thẻ chính và (các) thẻ phụ.
 • Khách hàng được áp dụng miễn phí thường niên cho thẻ chính và (các) thẻ phụ nếu đạt điều kiện về tổng doanh số giao dịch.

Thông tin về tiện ích, tính năng thẻ tín dụng cùng các chương trình ưu đãi, khuyến mại khác Quý khách vui lòng xem TẠI ĐÂY:

Thể lệ chi tiết tại Phụ lục đính kèm

the tin dung, mien phi thuong nien

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}