1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 19/02/2023

2. Loại thẻ áp dụng:  Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân BIDV, không bao gồm thẻ Thu phí viên. Cụ thể các loại thẻ sau:

- Thẻ hạng Infinite và Signature: BIDV Visa Infinite, BIDV Visa Private Banking, BIDV Visa Premier.

- Thẻ hạng Bạch Kim: BIDV MasterCard Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Mastercard Vietravel Platinum, BIDV Premier, BIDV Visa Platinum Cashback, BIDV Visa Platinum Cashback+

- Thẻ hạng khác: BIDV Visa Precious, BIDV Visa Flexi, BIDV Visa Flexi Low fee, BIDV Mastercard Vietravel Standard, BIDV Visa Smile

3. Đối tượng khuyến mại: Khách hàng là chủ thẻ chính của các loại thẻ nêu trên có phát sinh giao dịch nước ngoài hợp lệ bằng đồng ngoại tệ (*)

4. Cơ chế khuyến mại: Hoàn 100% phí giao dịch nước ngoài (tương đương 2.1% doanh số giao dịch) hợp lệ bằng đồng ngoại tệ đối với các khách hàng có mức doanh số giao dịch (DSGD) xét thưởng như sau

Nhóm DSGD chi tiêu tối thiểu hợp lệ Số tiền hoàn tối đa (VND) Số lượng KH chi tiêu sớm nhất
1 Từ 150.000.000 đ trở lên 4.000.000 150
2 Từ 50.000.000 đ đến dưới 150.000.000 đ 1.500.000 150
3 Từ 20.000.000 đ đến dưới 50.000.000 đ 500.000 150

(*) Thể lệ chương trình đính kèm.

thetindung, chitieunuocngoai, mienphigiaodich

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}