1. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/04/2023 đến 31/12/2023 (hoặc khi hết ngân sách triển khai chương trình, tùy điều kiện nào đến trước)

2. Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ tín dụng BIDV (trừ thẻ thu phí viên và thẻ tín dụng doanh nghiệp)

3. Nội dung chương trình:

 • Tặng ưu đãi 5% cho chủ thẻ tín dụng BIDV thanh toán tour tại Vietravel, mỗi giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, tối đa 1 triệu đồng/chủ thẻ khi thanh toán tour du lịch tại POS của Vietravel.
 • Tặng 1 voucher du lịch nội địa trị giá 10 triệu đồng tại Vietravel cho chủ thẻ tín dụng BIDV có doanh số POS cao nhất tại Vietravel hàng tháng.

Thể lệ chi tiết và các điểm áp dụng tại Phụ lục đính kèm


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}