1. Thời gian khuyến mại: Từ 01/03/2024 – 31/07/2024 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại.

2. Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân do BIDV phát hành, không bao gồm thẻ định danh KHCC, thẻ thu phí viên, thẻ tín dụng doanh nghiệp.

3. Cơ chế khuyến mại: Tặng tiền chủ thẻ khi giao dịch hợp lệ và giới thiệu phát hành thẻ thành công qua BIDV SmrtBanking trong tháng chi tiêu. Cụ thể:

CT Điều kiện Số lượng Số tháng Thành tiền (VND)
01 Khách hàng chi tiêu từ 5 triệu đồng/tháng được cashback 2% theo mức 5 triệu vào tài khoản thẻ tín dụng 1.000 lượt/tháng 5 500.000.000
02 Nếu khách hàng giới thiệu thêm khách hàng phát hành thẻ thành công trong tháng chi tiêu đạt điều kiện doanh số (từ 5 triệu đồng/tháng), khách hàng giới thiệu sẽ được tặng thêm 2% cashback/mỗi thẻ phát hành thành công, tối đa không quá 2 triệu đồng/tháng Áp dụng cho 10.000 lượt giới thiệu sớm nhất cho cả CTKM 5 1.000.000.000
        1.500.000.000

Thể lệ chi tiết theo file đính kèm


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}