Standard class

BIDV JCB Ultimate

BIDV Visa Infinite


Select add cards to compare

Thẻ BIDV Visa Flexi

Giải pháp tài chính linh hoạt

Thẻ BIDV Visa Easy

Tận hưởng cuộc sống dễ dàng hơn

BIDV Visa Cashback Online

BIDV Visa Cashback 360

BIDV Mastercard Inspire


BIDV Vietravel MasterCard Platinum

Luxury, classy

BIDV Vietravel MasterCard Standard

Nurturing your love for travel


BIDV MasterCard Platinum

Enjoy and experience classy privileges

BIDV Visa Flexi

Experience modern payment style

BIDV Visa Infinite

Unlimited privileges

BIDV Visa Platinum (No longer issued)

Enjoy and experience classy privileges

BIDV Visa Precious

Effective personal financial management

BIDV Visa Premier

Live classy and differently

BIDV Visa Smile (No longer issued)

Effective financial solution for consumer borrowers

Select add cards to compare
Chọn thêm thẻ để so sánh
BIDV

Suggested results

  Suggested products / services

   Finds Results
   Finds Results
   Finds Results
   Finds Results
   Finds Results
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}