Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ thông báo về việc thay đổi như sau:

1. Tên phòng giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Thốt Nốt.

2. Địa chỉ đặt trụ sở phòng giao dịch thay đổi:

- Địa chỉ cũ: Số 258 Quốc lộ 91, ấp Long Thạnh 1, thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ mới: Số 311 Quốc lộ 91, khu vực Long Thạnh 1, thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

3. Điện thoại: 02922482611

4. Thời gian thay đổi: 06/03/2024.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}