BIDV trân trọng gửi tới chủ thẻ BIDV ưu đãi đặt vé máy bay tại website VietnamAirlines

Thời gian đặt vé và áp dụng chặng bay:

- Giai đoạn đặt vé: Từ ngày 10/03/2024 đến hết ngày 15/04/2024 (hoặc cho đến khi hết 1.000 lượt ưu đãi)

- Giai đoạn bay: Từ ngày 10/03/2024 đến hết ngày 31/12/2024 (Không áp dụng giai đoạn cao điểm).

Thẻ áp dụng: Áp dụng tất cả thẻ cá nhân BIDV.

Nội dung khuyến mãi: Ưu đãi giá vé cùng thẻ BIDV

- Giảm 10% hành trình nội địa,  khi nhập code BIDVNDI10  (900 lượt ưu đãi)

- Giảm 5% hành trình quốc tế,  khi nhập code BIDVQTE5 (100 lượt ưu đãi)

- Giá vé chưa bao gồm thuế và phÍ

- Đặt vé tại website: http://www.vietnamairlines.com

- Số lượt sử dụng: 1.000 lượt sử dụng (trong đó 900 lượt nội địa với ưu đãi giảm 10% giá vé máy bay và 100 lượt quốc tế với ưu đãi giảm 5% giá vé máy bay)

- Giai đoạn bay không áp dụng giai đoạn cao điểm (tra cứu giai đoạn cao điểm) tại link như sau:

- Hạng chỗ: Phổ thông tiêu chuẩn, Phổ thông tiết kiệm (Eco 2,3)

Quy định khác:

- Mỗi tài khoản có thể được áp dụng ưu đãi nhiều lần trong Thời gian triển khai Chương trình. Mức ưu đãi cho Khách hàng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân  hàng cho Khách hàng trong mọi trường hợp. Ưu đãi cũng không được quy đổi thành sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác.

- Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ cho Vietnam Airlines cung cấp và thanh toán bằng một trong các loại thẻ đã nêu trên

- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ. Vietnam Airlines bảo lưu quyền từ chối áp dụng Chương trình ưu đãi cho các đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là Khách hàng mua đi bán lại hoặc mua với số lượng nhiều hơn hai (02) sản phẩm cùng loại trong Thời gian Chương trình.

- Mã giảm giá không được quy đổi ra tiền mặt hoặc vật phẩm.

- Chương trình có thể hết trước hạn khi mã giảm giá được sử dụng hết.

- Mã giảm giá không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mại khác của Vietnam Airlines và BIDV (ngoại trừ chương trình tích điểm BIDV Membership Rewards)

- Chi tiết điều kiện hoàn, đổi vé của từng hạng được áp dụng theo các chính sách, quy định hiện hành của Vietnam Airlines được tải trên website. 

- Mọi thắc mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các Chi nhánh của BIDV trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của BIDV, Hotline 1900 9247/024 22200588.

Hướng dẫn thanh toán thẻ BIDV trên website VietnamAirlines tại file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}