1.Tài sản đấu giá:

Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh phát sinh tại BIDV Ninh Bình và BIDV Tam Điệp, theo các Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Công ty TNHH XD Nam Ninh, Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh và BIDV Ninh Bình, BIDV Tam Điệp :

 Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn: Số 10999/2014/5254942/HĐTD ngày 31/12/2014.

Hợp đồng tín dụng hạn mức số 20088/20/5254942/HĐTD ngày 19/11/2020.

Hợp đồng tín dụng hạn mức số 20055/20/427996/HĐTD ngày 18/11/2020.

Và các Văn bản kèm theo các hợp đồng tín dụng giữa Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh và BIDV Ninh Bình, BIDV Tam Điệp.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Theo các hợp đồng thế chấp đã ký để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh phát sinh tại BIDV Ninh Bình và BIDV Tam Điệp.

Hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do BIDV Ninh Bình cung cấp.

2.Tổ chức đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt.

3.Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm: 570.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bẩy mươi tỷ đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 57.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bẩy tỷ đồng).

4.Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định:

a) Tiền mua hồ sơ; Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ)

Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 08/4/2024 đến hết ngày 20/5/2024.

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Phòng 105, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

* Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được mua 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

b) Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian: Trong 03 ngày làm việc, từ ngày 20/5/2024 đến ngày  22/5/2024.

Cách thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản nhận tiền đặt trước của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt theo hướng dẫn trong Quy chế cuộc đấu giá.

5.Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 22/4/2024 đến hết ngày 23/4/2024.

Địa điểm xem tài sản: Tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Phòng 105, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

6.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14h00 ngày 23/5/2024.

Địa điểm Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Địa chỉ: Phòng 206, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

7.Hình thức, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8.Thông tin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)

Điện thoại: 0246.6505360/0965549895

BIDV Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhĐiện thoại: 02293.871.519

Cán bộ phụ trách: Lâm Quang Hiệp – Sđt: 0985530583


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}