Sự kiện sắp diễn ra

Tháng 04272024
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Từ 08h00 Thứ Bảy, ngày 27/4/2024

Cổ phiếu BID

Cơ hội đầu tư với BIDV

Thông điệp từ HĐQT

Sứ mệnh, tầm nhìn

Định hạng tín nhiệm

Giải thưởng

  • Thông điệp từ HĐQT
  • Sứ mệnh, tầm nhìn
  • Định hạng tín nhiệm
  • Giải thưởng
Giữ vai trò ngân hàng tiên phong trong hệ thống, BIDV đã tích cực thực thi có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ và chính sách tiền tệ của NHNN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.