Tiền gửi thanh toán

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Địa điểm giao dịch linh hoạt

Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống BIDV

Khả năng thanh toán

Đảm bảo khả năng thanh toán của khách hàng nhưng vẫn liên tục sinh lời

Thủ tục đăng ký

Đơn giản, thuận tiện trong giao dịch, tiết kiệm thời gian cho khách hàng

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  Tiền gửi thanh toán là loại hình tiền gửi không kỳ hạn được sử dụng với mục đích chủ yếu là thực hiện các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng bằng các phương tiện thanh toán như: séc lĩnh tiền mặt, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, chuyển tiền điện tử…
 • Loại Tiền
  VND, USD, EUR và các loại ngoại tệ khác
 • Số dư tối thiểu
  1.000.000 VND/ 100 USD/ 100 EUR
 • Lãi suất

  Chi tiết xem tại đây

 • Phương thức trả
  Tiền lãi được tính trên số dư tài khoản cuối ngày và cộng dồn hàng ngày, tự động hạch toán trả vào ngày 25 hàng tháng
 • Cơ sở tính lãi
  Lãi suất tính trên cơ sở một năm có 365 ngày; một tháng có 30 ngày
 • Sở hữu
  Cho phép sử dụng đồng sở hữu tài khoản

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

LỢI ÍCH

  • Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống BIDV
  • Đảm bảo khả năng thanh toán của khách hàng nhưng vẫn liên tục sinh lời
  • Thủ tục đăng ký đơn giản, thuận tiện trong giao dịch, tiết kiệm thời gian cho khách hàng
  • Sử dụng các dịch vụ đi kèm: BSMS, DirectBanking, Internet Banking, Mobile Banking…
  • Thấu chi tài khoản, trả lương tự động, thu hộ, chi hộ...
  • Đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho bên thứ 3

Có thể bạn quan tâm

Chuyển tiền

BIDV cung cấp dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế cho khách hàng

Thẻ doanh nghiệp

BIDV cung cấp dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế cho doanh nghiệp

BIDV iBank

Là sản phẩm tổng hợp nhiều dịch vụ ngân hàng cung cấp trên website: thanh toán trong và ngoài nước, quản lý dòng tiền, thanh toán lương,…

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}