Tiền gửi thanh toán

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Chuyển nhượng

Thực hiện chuyến nhượng toàn bộ số dư tại Chi nhánh phát hành

Kỳ hạn, lãi suất

Linh hoạt, đa dạng

Đảm bảo khoản vay

Sử dụng số dư tài khoản để đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho bên thứ 3

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  Là sản phẩm tiền gửi mà người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một kỳ hạn gửi tiền nhất định theo thoả thuận với tổ chức nhận tiền gửi.
 • Loại Tiền
  VND, USD, EUR
 • Lãi suất

  Cố định/ Thả nổi. Chi tiết xem Tại đây

   
 • Phương thức trả
  Trả trước/ Trả sau/ Định kỳ
 • Cơ sở tính lãi
  Lãi suất tính trên cơ sở một năm có 365 ngày; một tháng có 30 ngày
 • Sở hữu
  Cho phép đồng sở hữu tài khoản

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

LỢI ÍCH

  • Nộp, rút tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • Thực hiện chuyến nhượng toàn bộ số dư tại Chi nhánh phát hành
  • Cầm cố, thế chấp để vay vốn tại BIDV và các tổ chức tín dụng khác
  • Xác nhận và phong tỏa số dư tiền gửi
  • Đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho bên thứ 3

Có thể bạn quan tâm

Vay thấu chi

Là sản phẩm cho vay theo hình thức khách hàng được tiêu vượt số tiền (dư có) trên tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại BIDV để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động tạm thời của khách hàng.

BIDV iBank

Là sản phẩm tổng hợp nhiều dịch vụ ngân hàng cung cấp trên website: thanh toán trong và ngoài nước, quản lý dòng tiền, thanh toán lương,…

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}