Tiền gửi thanh toán

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Thủ tục đăng ký

Nhanh chóng, thuận tiện

Quản lý theo mục đích tài khoản

Đáp ứng được nhu cầu phong phú và đa dạng theo từng mục đích quản lý tài khoản

Loại tiền tệ

Đa dạng theo nhu cầu của khách hàng

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  Là sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tổ chức mở tại BIDV nhằm quản lý, sử dụng nguồn tiền trên tài khoản theo đúng mục đích nhất định mà khách hàng yêu cầu và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước
 • Loại Tiền
  VND, USD, EUR
 • Số dư tối thiểu
  VND là 1.000.000 VND, bằng ngoại tệ là 100 USD hoặc 100 EUR hoặc theo thỏa thuận giữa BIDV và khách hàng
 • Lãi suất

  theo thỏa thuận với khách hàng, đảm bảo tuân thủ trần lãi suất huy động vốn không kỳ hạn theo quy định của NHNN và BIDV trong từng thời kỳ.

LỢI ÍCH

  •  Nhanh chóng, thuận tiện
  • Đáp ứng được nhu cầu phong phú và đa dạng theo từng mục đích quản lý tài khoản.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển tiền quốc tế

BIDV cung cấp dịch vụ chuyển tiền trong phạm vi quốc tế cho các đối tượng khách hàng

Thu chi hộ điện tử

BIDV cung cấp dịch vụ thu hộ, chi hộ (bằng VND) cho các khách hàng tổ chức

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}