Tiền gửi thanh toán

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  Là hình thức huy động vốn bằng việc xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa BIDV với các tổ chức sở hữu giấy tờ có giá (GTCG) trong một thời hạn, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác nhất định
 • Loại Tiền
  VND, USD
 • Lãi suất

  Cố định/ thả nổi

 • Phương thức trả
  Lãi trả cuối kỳ/ đầu kỳ/ định kỳ
 • Cơ sở tính lãi
  Lãi suất tính trên cơ sở một năm có 365 ngày; một tháng có 30 ngày
 • Sở hữu
  Được phép đồng sở hữu tài khoản

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

  • Tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm các tổ chức hoạt động tại Việt Nam và không hoạt động tại Việt Nam
  • Đối với khách hàng mua GTCG là tổ chức nước ngoài, ngân hàng phát hành giấy tờ có giá ghi danh

LỢI ÍCH

  • Được chiết khấu, cầm cố và chuyển nhượng theo quy định

Có thể bạn quan tâm

Chiết khấu giấy tờ có giá

Là sản phẩm theo đó BIDV ứng trước tiền cho khách hàng và nhận lại giấy tờ có giá (GTCG) do chính BIDV phát hành trước khi đến hạn thanh toán.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}