Tư vấn lập dự án đầu tư, phương án kinh doanh

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  Việc lập dự án đầu tư, phương án kinh doanh là bước quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để hỗ trợ cho DNNVV có thêm thông tin, kiến thức trong việc triển khai, BIDV cung cấp bộ cẩm nang hướng dẫn giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và có định hướng rõ ràng trong quá trình xây dựng dự án đầu tư, phương án kinh doanh.
 • Mẫu biểu dự án đầu tư tham khảo
  Các biểu mẫu: tập hợp biểu mẫu tính toán hiệu quả dự án, dòng tiền dự án, báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi,…
 • Mẫu phương án kinh doanh
  Cung cấp form mẫu phương án kinh doanh vay vốn ngân hàng

CẨM NANG TƯ VẤN LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

  • Hướng dẫn lập phương án kinh doanh kèm theo dẫn chiếu các quy định của pháp luật hiện hành và một số các nội dung cần lưu ý khi lập phương án đầu tư.
  • Mẫu phương án kinh doanh tham khảo
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}