BIDV xin trân trọng thông báo dừng triển khai CTKM “Tặng 1,5 triệu đồng khi mở thẻ tín dụng quốc tế BIDV hạng Platinum” đối với các thẻ phát hành từ ngày 20/12/2022 do ngân sách của chương trình này đã hết.  Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng thẻ BIDV! 

- Thời gian khuyến mại: 15/09/2022 - 31/12/2022

- Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV hạng Platinum

- Đối tượng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới thẻ chính các loại thẻ BIDV Platinum đảm bảo điều kiện: khách hàng chưa từng sở hữu bất kỳ thẻ tín dụng hạng Platinum nào của BIDV hoặc đã đóng tất cả các thẻ tín dụng hạng Platinum trước 1 năm (trước ngày 15/9/2021)

- Cơ chế khuyến mại: Tặng 1,5 triệu đồng khi Khách hàng phát hành mới thẻ và chi tiêu từ 3 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

Thông tin về tiện ích, tính năng thẻ tín dụng cùng các chương trình ưu đãi, khuyến mại khác Quý khách vui lòng xem tại đây: 

https://www.bidv.com.vn/vn/ca-nhan/san-pham-dich-vu/dich-vu-the/the-tin-dung-quoc-te

Thể lệ chi tiết tại Phụ lục đính kèm


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}