Thời gian khuyến mại: từ 29/3/2023 đến 31/12/2023 hoặc khi ngân sách hết hạn, tùy điều kiện nào đến trước

Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế BIDV hạng Platinum.

Cơ chế khuyến mại: Hoàn phí thường niên & tặng 500.000 đồng khi chủ thẻ chi tiêu 3 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

 • Hoàn phí thường niên  khi chi tiêu từ 2 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.
 • Tặng 500.000 đồng khi chi tiêu từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

Không áp dụng với thẻ miễn phí thường niên năm đầu không kèm điều kiện chi tiêu.

Đối tượng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới thẻ chính các loại thẻ BIDV Platinum đảm bảo điều kiện: Khách hàng chưa từng sở hữu bất kỳ thẻ tín dụng hạng Platinum nào của BIDV hoặc đã đóng tất cả các thẻ tín dụng hạng Platinum theo thời gian như sau:

- Đối với thẻ phát hành từ 29/03/2022 - 30/06/2023: Thẻ cũ đóng trước ngày 29/03/2022

- Đối với thẻ phát hành từ 01/07/2023 - 08/09/2023: Thẻ cũ đóng trước ngày 01/07/2022

- Đối với thẻ phát hành từ 09/09/2022 - 31/10/2023: Thẻ cũ đóng trước ngày 09/09/2022

- Đối với thẻ phát hành từ 31/12/2023 - 08/09/2023: Thẻ cũ đóng trước ngày 01/01/2022

Chi tiết CTKM tại đây

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}