Mở ra hành trình của
bạn tại BIDV

1

Tải ứng dụng BIDV SmartBanking

2

Đăng ký dịch vụ

Xác thực qua eKYC ngay trên
BIDV SmartBanking
3

Đăng nhập & Trải nghiệm

Hơn 2.000 dịch vụ đa dạng, đáp ứng
mọi nhu cầu của bạn
Xem chi tiết

BIDV Blog

Loans 12/08/2022

How many numbers are there on a credit card? What is their role?

The numbers on credit card are used in transactions as a separate account number for each credit card globally. Understanding how many numbers a credit card has, the sequencing rules and the role of these numbers will help you use your card easily and smoothly and ensure confidentiality and safety.

Xem chi tiết
Deposits 09/08/2022

What is Term Savings? 4 things to remembers for new savers

What is Term Savings? Should I deposit term savings and where to deposit? In the article below, BIDV will provide overview on term savings so that you can better understand this form of savings and how to distinguish it from demand savings, based on which to make a wise decision.

Xem chi tiết
Deposits 05/08/2022

Is it possible to withdraw online savings? Should I withdraw early?

When making online savings, depositor will receive the full principal and interest at maturity. However, there are some unexpected cases that cause you an early

Xem chi tiết

Trải nghiệm InspireVerse

Thành phố thẻ khơi nguồn cảm hứng

Quét mã để trải nghiệm
thành phố thẻ ngay

BIDV Visa Infinite

Đặc quyền không giới hạn

BIDV Visa Infinite

Đặc quyền không giới hạn

BIDV JCB Ultimate

Tinh hoa văn hóa Nhật Bản

BIDV JCB Ultimate

Tinh hoa văn hóa Nhật Bản

BIDV Visa Cashback 360

Lựa chọn của người tiêu dùng
thông thái

BIDV Visa Cashback 360

Lựa chọn của người tiêu dùng
thông thái

BIDV Visa Cashback Online

Mở ra thế giới mua sắm
diệu kỳ

BIDV Visa Cashback Online

Mở ra thế giới mua sắm
diệu kỳ

BIDV Mastercard Inspire

Khơi nguồn cảm hứng

BIDV Mastercard Inspire

Khơi nguồn cảm hứng

BIDV Visa Easy

Tận hưởng cuộc sống dễ dàng hơn

BIDV Visa Easy

Tận hưởng cuộc sống dễ dàng hơn

BIDV Visa Flexi

Giải pháp tài chính linh hoạt

BIDV Visa Flexi

Giải pháp tài chính linh hoạt

BIDV Mastercard Discovery

Thế giới đang chờ bạn

BIDV Mastercard Discovery

Thế giới đang chờ bạn

BIDV Mastercard Ready

Sống phong cách

BIDV Mastercard Ready

Sống phong cách

BIDV Smart

Hơn cả công nghệ số

BIDV Smart

Hơn cả công nghệ số

BIDV Visa Prepaid

Nhận trọn niềm vui

BIDV Visa Prepaid

Nhận trọn niềm vui

Suggested results
Suggested products / services
Συμπληρωματικό περιεχόμενο
${loading}