1. Thời gian khuyến mại: từ 15/11/2023 đến 31/12/2023 hoặc khi ngân sách hết hạn, tùy điều kiện nào đến trước

2. Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế BIDV hạng Platinum, BIDV JCB Ultimate

3. Đối tượng khuyến mại:

 • Đối với thẻ tín dụng hạng Platinum: Khách hàng phát hành mới thẻ chính các loại thẻ tín dụng BIDV Platinum
 • Đối với thẻ tín dụng JCB Ultimate: Khách hàng phát hành mới thẻ chính thẻ tín dụng BIDV JCB Ultimate

 4. Cơ chế khuyến mại:

 • Đối với thẻ tín dụng hạng JCB: Tặng 2 triệu đồng (Tương đương phí thường niên 1,5 triệu đồng và thêm 500.000 đồng) khi khách hàng chi tiêu từ 5 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ.
 • Đối với thẻ tín dụng hạng Platinum: Tặng 1 triệu đồng (tương đương phí thường niên 1 triệu đồng) khi KH chi tiêu từ 2 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ. Tặng thêm 500.000 đồng khi khách hàng chi tiêu thêm từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ.

Thể lệ chi tiết theo đính kèm. 

Ưu đãi hấp dẫn

 • Mức hoàn tiền cạnh tranh

  Tới 2 triệu đồng

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}