Hoàn 200.000 đồng khi dùng thẻ BIDV thanh toán trực tuyến trên web VUS: https://vus.edu.vn/

 • Khách hàng dùng thẻ BIDV giao dịch thanh toán thành công trên hệ thống thanh toán trực tuyến trên trang web VUS được hoàn tiền 200.000 đồng (điều kiện nhận thưởng: mỗi giao dịch tối thiểu 5.000.000 đồng; mỗi thẻ BIDV chỉ được tham gia hưởng khuyến mại 01 lần theo chương trình).
 • Số lượng khuyến mại tối đa: 1.000 giao dịch (tương đương 200.000.000 đồng).
 • Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 25/12/2021.
 • Khách hàng đã nhận tiền khuyến mại không được hoàn lại số tiền đã thanh toán trên chương trình thanh toán trực tuyến trong mọi trường hợp.

(Chương trình khuyến mại kết thúc ngay khi hết thời gian khuyến mại hoặc đạt số lượng 1.000 giao địch, tùy điều kiện nào đến trước).

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}