Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2020

Nội dung ưu đãi:  Chủ thẻ BIDV Visa Infinite sẽ có thể kết nổi Internet thông qua 1 triệu điểm phát sóng wifi trên toàn cầu của Boingo.

Hướng dẫn đăng ký :

 • Bước 1: Đăng ký tài khoản và xác nhận: Chủ thẻ đăng ký tài khoản* và xác nhận thẻ hợp lệ thông qua website của Boingo: https://redeem.boingo.com/visa/. Khi xác nhận thành công, chủ thẻ đăng nhập ứng dụng của Boingo và kết nối với điểm phát sóng wifi phù hợp.
 • Bước 2: Đăng nhập ứng dụng của BOINGO trên điện thoại: Kêt nối tối đa 4 thiết bị cùng 1 thời điểm
 • Bước 3: Kết nối.

* Không giới hạn số lần truy cập trong thời gian diễn ra chương trình

Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ BIDV Visa Infinite.

Phạm vi áp dụng: https://redeem.boingo.com/visa/.

Tin tức khác

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 31/12/2023

Ưu đãi tại hệ thống ICCARE dành cho chủ thẻ BIDV

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 14/12/2023

Dead lớn tại Lock&Lock Bắc Ninh cho chủ thẻ quốc tế BIDV

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 13/12/2023

Deal giảm 80%++ tại BON MUA Fashion cùng thẻ BIDV

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 08/12/2023

Deal lớn tại Lock&Lock Times City cùng thẻ quốc tế BIDV

Điểm ưu đãi vàng_Cá nhân - 13/10/2023

Deal lớn tại Lock&Lock Vincom Royal cùng thẻ quốc tế BIDV
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}