Thời gian ưu đãi: 19/07/2022 - 30/09/2023

Đối tượng áp dụng: Tất cả các thẻ BIDV Visa 

Nội dung ưu đãi:

- Chương trình 1: Giảm ngay 10.000 VNĐ khi chạm với Visa tại tất cả các cửa hàng Starbucks

+ Thẻ hợp lệ: Tất cả các thẻ BIDV Visa 
+ Địa điểm khuyến mại: Tất cả cửa hàng kinh doanh của Starbucks ở Việt Nam
+ Hàng hóa khuyến mại: Bất kỳ thức uống kích cỡ Vừa và/hoặc Lớn do Starbucks Việt Nam cung cấp
+ Giao dịch hợp lệ: Bất kỳ giao dịch mua sắm Hàng hóa khuyến mại không tiếp xúc dùng Thẻ hợp lệ để thanh toán tại bất kỳ Địa điểm khuyến mại trong Thời gian khuyến mại sẽ được giảm giá trực tiếp 10.000 VNĐ cho mỗi thức uống. Ưu đãi được áp dụng vào tất cả các ngày và không giới hạn số lần ưu đãi cho mỗi hóa đơn.

- Chương trình 2: Mua 1 nước – Tặng 1 bánh tại tất cả cửa hàng Starbucks Reserve™
+ Thẻ hợp lệ: Thẻ BIDV Visa Signature và Visa Infinite
+Địa điểm khuyến mại: Tất cả cửa hàng kinh doanh của Starbucks Reserve™ ở Việt Nam
+ Hàng hóa khuyến mại: Bất kỳ thức uống thuộc dòng Reserve do Starbucks Việt Nam cung cấp
+ Giao dịch hợp lệ: Bất kỳ giao dịch mua sắm Hàng hóa khuyến mại dùng Thẻ hợp lệ để thanh toán tại bất kỳ Địa điểm khuyến mại trong Thời gian khuyến mại sẽ được tặng một phần đồ ăn tùy chọn cho mỗi thức uống. Ưu đãi được áp dụng vào tất cả các ngày.

Ưu đãi của Chương trình 1 và Chương trình 2 chỉ áp dụng cho Thẻ hợp lệ được phát hành tại Việt Nam.

Bất kỳ thắc mắc và/hoặc khiếu nại liên quan đến thể lệ Ưu đãi, Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Tổng đài UrBox tại 1900 299 232 (từ 8:00 đến 22:00 mỗi ngày), là đơn vị sẽ hỗ trợ liên hệ với Visa và Starbucks.

Ưu đãi hấp dẫn

 • Mức giá trị ưu đãi

  10.000 VND

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}