Thời gian khuyến mại: từ ngày 29/03/2024 đến ngày 31/12/2024 hoặc khi hết ngân sách, tùy điều kiện nào đến trước

Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế BIDV ngoại trừ thẻ KHCC, thẻ TPV, thẻ TDDN

Cơ chế khuyến mại: tặng phí thường niên và tặng tiền vào tài khoản thẻ cho khách hàng khi chi tiêu đạt điều kiện trong 30 ngày đầu tiên 

Loại thẻ Doanh số chi tiêu để miễn PTN năm đầu Doanh số chi tiêu thêm để hoàn tiền khuyến mại Số tiền hoàn
Thẻ hạng Classic/Gold  Từ 1.000.000 VND 0 VND 0 VND
Thẻ hạng Platinum  Từ 2.000.000 VND 1.500.000 VND 500.000 VND
Thẻ JCB Ultimate Từ 10.000.000 VND 2.000.000 VND 1.000.000 VND

Áp dụng đồng thời chính sách miễn phí thường niên năm đầu kèm điều kiện chi tiêu.

Chi tiết ưu đãi tại Thể lệ đính kèm


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}