USD VND
5 tháng  -  5% 
36 Tháng  -   - 
24 Tháng  -   - 
18 Tháng  -   - 
13 Tháng  -   - 
KKH  -  0.2% 
1 month  -  4.3% 
2 months  -  4.3% 
3 months  -  4.8% 
6 months  -  5.3% 
9 months  -  5.5% 
364 days  -  6.8% 
12 months  -  6.9% 
13 tháng  -  6.8% 
18 months  -  6.8% 
24 months  -  6.9% 
36 months  -  6.9% 
(For reference only, effective from: 08/03/2017)
Loại vàng Mua Bán
SJC (5c) 3,635,000 3,645,000
SJC (1L) 3,635,000 3,645,000
SJC (10L) 3,635,000 3,645,000
(For reference only, effective from: 21/08/2017 11:28)
Hãy kết nối với chúng tôi: